- Alle har rett til å avvikle ferie og det er faktisk arbeidsgiver som har hovedansvaret for at du som arbeidstaker får avviklet ferien, sier Farah Ali, advokat og juridisk sjef i NITO. 

Farah Ali, juridisk sjef i NITO.jpg
- Det er faktisk ulovlig å kreve tilgjengelighet av en ansatt på ferie, sier Farah Ali, juridisk sjef i NITO.

NITOs medlemsundersøkelse viser at 30 prosent tror de må jobbe i ferien. På spørsmål om man er tilgjengelig (svare på e-post, telefon etc.) for arbeidsgiver i ferien svarer 59 prosent ja.

Ukultur og ledelsesproblem  

NITO fikk før sommeren tilbakemeldinger fra enkelte medlemmer hvor arbeidsgiver hadde satt opp liste over hvem som ønsket å bli kontaktet eller ikke i ferien. Dette overrasker NITO-advokatene. 

- Det er overraskende at så mange ledere forventer tilgjengelighet. Mange synes ikke det er et problem å jobbe i ferien, for de fleste jobber bare noen timer. Problemet er når frivilligheten blir erstattet av forventninger, sier Ali. 

Dette har du blant annet krav på i forbindelse med ferie
  • Avvikling av hele ferieuker – men det er anledning til å ta ut feriedager enkeltvis hvis arbeidsgiver godkjenner dette.   
  • Du har krav på tre uker sammenhengende ferie i hovedferieperioden (1. juni til 30. september). Resten av ferien kan kreves avviklet samlet.  
  • Ferieavvikling i oppsigelsestid er regulert særskilt i ferieloven. 
  • Ved oppstart i ny jobb sent i hovedferieperioden regulerer ferieloven dette spesifikt:
    • Starter du i ny jobb etter 15. august har du krav på full feriefritid, men kan ikke kreve at den tas i løpet av hovedferieperioden. Det krever ny arbeidsgivers godkjennelse. Ferien må imidlertid avvikles i løpet av året  
    • Starter du i ny jobb etter 1. oktober har du kun rett på 1 uke ferie (6 virkedager), og du må dokumentere at denne ferien ikke er avviklet hos tidligere arbeidsgiver.  

Er ferie avtalt med arbeidsgiver skal det svært mye til før ferien kan avbrytes eller ikke gjennomføres. God planlegging på arbeidsstedet og av arbeidsgiver i forkant vil løse feriekabalen og sørge at hver enkelt ansatt får gjennomført ferien uten forstyrrelser. 

- Hvis det er en forventning om å jobbe i ferien er det en ukultur og et ledelsesproblem som må tas tak i. 

Snakk sammen 

NITO-advokatene mener mange misforståelser kan unngås hvis alle setter seg ned og tar en gjennomgang før ferien. Spesielt for de som ikke vet om arbeidsgiver har forventninger til tilgjengelighet i ferien. 

Les også:

Ikke svar sjefen i sommer (dinside.dagbladet.no)

- Ledere må bli flinkere til å planlegge og legge til rette for at arbeidstakerne ikke trenger å være tilgjengelig. Den enkleste måten å unngå forventningspress og usikkerhet er å sette seg ned med sjefen og snakke sammen før ferien, sier Ali. 

NITO-advokaten kommer med en siste oppfordring nå når fellesferien er godt i gang: 

- Logg ut, skru av varslinger og ta ferie med god samvittighet!