Andreas Moen utendørs listebilde .jpg
NITOs pensjonsekspert, Andreas Moen. 

Er du NITO-medlem og har en gjennomsnittlig ingeniørlønn er svaret for mange rundt 30-40 prosent av lønna fra du er 67 år. Pensjonseksperter mener at du bør opp i 66 prosent for at pensjonen skal regnes som god.   
 
- I privat sektor er det mange som ikke har avtalefestet pensjon (AFP) og har den laveste innskuddspensjonen, sier Andreas Moen, pensjonsekspert i NITO. - Da blir det lite å leve av som pensjonist.  
 
- For ingeniører og andre med god lønnsvekst blir pensjonen lavere i prosent av sluttlønn, enn for dem som har jevnere karrierevekst med lavere lønn, forklarer han.  

 Innskuddspensjon i privat sektor  

NITO har fått beregnet hva NITO-medlemmer kan forvente å få i alderspensjon, med hjelp av analysebyrået Actecan. Beregningene er gjort ved bruk av NITOs lønnsstatistikk.  
 
- Arbeidsgivere i privat sektor er pålagt å innbetale pensjon for den lønna du tjener. Pensjonen innbetales til en pensjonsleverandør som forvalter pengene i aksjer og rentepapirer, gjennom en “egen pensjonskonto”, forklarer Moen.  

 - Innskuddspensjonen du har samlet opp i løpet av en karriere skal utbetales over ti år, men minst fram til du er 77 år.  

Arbeidsgiver må minimum betale et beløp tilsvarende 2 prosent av lønna, men minimumssatsen blir det lite pensjon av. 

 Hva er vanlig pensjonssatser for NITO-medlemmer?  

Basert på rapportering fra tillitsvalgte har NITO kartlagt hva som er de vanligste satsene for innskuddspensjon. 

  • Gjennomsnittlig årlig innskudd for ingeniører er på noe over 5 prosent av lønna, men satsene varierer
  • NITO ser hele spekteret fra 2 til 7 prosent på all lønn, og tilleggssatser på over 840.000 kroner fra 0 prosent til 18,1 prosent 
  • Det er veldig få arbeidsgivere som har maksimalsatser 

Hva om innskuddspensjonen var en livsvarig ytelse?  

 - Actecan har kommet fram til at du med den minste innskuddspensjonen bare kan forvente å få pensjon tilsvarende fem prosent av sluttlønn. Dette dersom du fordeler pengene over en realistisk forventet levealder. De beste ordningene med 7 prosent innskuddspensjon av all lønn vil sikre deg godt over 20 prosent, forklarer Moen. 

- For å illustrere hvor stor forskjell disse prosentene utgjør i praksis, vil vi minne om «målet» om en total pensjonsytelse som tilsvarer 66 prosent av sluttlønn, for at den skal regnes som god. 

- Mange NITO-medlemmer kan bare forvente å få rundt 30 prosent av sluttlønn i pensjon fra folketrygden. Da trenger vi gode ordninger i tillegg. 

Tariffavtale gir avtalefestet pensjon  

- Dersom din arbeidsgiver er omfattet av tariffavtale med NITO eller andre fagforeninger, kan du få avtalefestet pensjon (AFP).  

- Dette er en livsvarig pensjon, som typisk kan gi en utbetaling på 6-8 prosent av lønna di hvert år, avhengig av blant annet lønnsveksten din og når du pensjonerer deg, forklarer Moen.   

Økt pensjonsalder  

Det offentlig utnevnte Pensjonsutvalget har foreslått at det skal innføres en normert pensjoneringsalder som øker i takt med økende levealder i befolkningen.  

 - For å opprettholde pensjonsnivåene når levealderen øker med tre år, må vi stå to år lenger i jobb for å opprettholde pensjonsnivået, sier Moen.  

- Når vi utsetter pensjonering vil det hjelpe på nivåene på årlig pensjon, men fortsatt er vi veldig langt unna et mål om 66 prosent pensjon for mange ingeniører.

Hva betyr dette for deg og din pensjon?  

Moen er bekymret for flere ting: 

 - Dersom du er 25 år og skal ha en levelig alderspensjon, vil pensjonsordningene gjennom jobben være avgjørende for om du kan pensjonere deg før du er 70, eller om du må jobbe til du er 75 år før du kan ta ut pensjon.  

- Utredningen til Actecan viser at vi trenger bedre pensjonsordninger jevnt over for at dagens arbeidstakere skal ha nok å leve av som pensjonister. Og at det norske samfunnet trenger å jobbe for en bedre seniorpolitikk.  

- Derfor er det viktig at du er i gode pensjonsordninger, eller i det minste sparer til pensjon selv. Ta pensjon i betraktning når du forhandler lønn, oppfordrer Moen avslutningsvis.