Juridisk seksjon fuglefoto liste.jpg
F.v.: Foran: Farah Ali, Malin Rogne, Mona Beate Ulsund. Andre linje: Tone Bjellaanes, Glen Starr, Anne Kathrine Fokk, Anette Wevle. Tredje Linje: Henry Tengelsen, Kenneth Strømme Gundersen, Marianne Kjellsen, Steinar Andersen, Hege Glimsdal. Bak: Fredrik Lund Skyberg, Kirsten Rydne, Gry Zachrisen og Andreas Moen.

- Verdensøkonomien, slik den er nå, skaper uro spesielt blant små bedrifter. Flere er usikre på investeringer, produksjon og det virker som om en del vurderer nedbemanninger og permitteringer. 

Det sier Farah Ali, som er juridisk sjef i NITO. Hun forteller at NITO-advokatene nå får flere spørsmål om omstilling enn hva som er vanlig. 

- Vi opplever at selv om våre medlemmer mister jobben, får de seg raskt nytt arbeid, sier Ali. 

- Mange medlemmer benytter sin medlemsfordel om å sende inn sin nye arbeidsavtale til gjennomgang av rådgivere. Det er lurt å få bistand til å gå gjennom arbeidskontrakten din.

Derfor bør NITO-advokatene se på arbeidsavtalen din

- Vi ser at arbeidsavtalene stadig blir mer omfattende på mange sider og med et vagt språk, og med flere vedlegg. Det er ofte uklart for arbeidstakere hvilke rettigheter og plikter avtalen egentlig gir dem. Det stilles generelt flere krav til arbeidstakere enn tidligere, mens rettighetene fratas eller uthules, sier Ali.

Les mer: Negativ trend i arbeidsavtaler 

Allerede i mars 2023 har NITO-advokatene fått inn 247 avtaler til gjennomgang, sammenliknet med 869 i hele 2022 og 737 i hele 2021.

Ali er glad for at så mange raskt får seg ny jobb og at NITO-advokatene bidrar til kvalitetssjekk av arbeidsavtalen.

Hun minner samtidig om tjenesten der du som arbeidssøker kan få kvalitetssjekket din CV av NITO

Stor etterspørsel etter ingeniører og teknologer

Ali understreker at selv om antall saker til NITO-advokatene om oppsigelser har økt fra 676 i 2021 til 805 i 2022, er det fortsatt et svært godt arbeidsmarked for ingeniører og teknologer i Norge.

I NITOs behovsundersøkelse 2023 svarer hele 37 prosent av arbeidsgiverne at de vil øke antall ingeniører de kommende seks månedene. 62 prosent sier de vil beholde dagens antall. 

- I virksomheter hvor det nedbemannes eller hvor nedbemanning er nært forestående, får man gjerne en smitteeffekt. Ansatte som i utgangspunktet ikke er berørt av nedbemanningen eller omstillingen kan fort kjenne på usikkerhet om at man kan være neste person som må takke for seg.

- Det gjør at man er føre var og søker seg til andre arbeidsplasser. Dette kan også være med å forklare hvorfor vi har fått flere arbeidsavtaler til gjennomlesing den siste tiden, forklarer Ali.

- Studenter som skal ut i arbeidslivet for første gang benytter også vår tjeneste og er innbakt i tallene vi referer til. 

Har du spørsmål om arbeidsavtalen?

NITO hjelper deg

Finn fram arbeidsavtalen din og bruk 5-10 minutter på en gjennomgang laget av NITO-advokatene. Har du fortsatt spørsmål etterpå, ring oss eller send inn en sak.