De fleste synes det er vanskelig å skrive en god CV og søknad. Det florerer av tips, råd og maler på nettet om hvordan skrive en CV eller jobbsøknad, men det er få fasitsvar. 

Få hjelp av NITOs jobbsøkerteam

Slik bygger du din CV og søknad

CV mal 1

CV mal 2

Send inn din CV og/eller søknad (i Wordformat) til og du får evaluert og kvalitetssikret utforming, innhold og språk. Vi kan også svare på spørsmål og gi deg råd om din situasjon.

NB! Når du sender CV og søknad til NITOs jobbsøkerteam for vurdering; la de være i Word-format. Da kan vi legge inn kommentarer og forslag til endringer direkte i dokumentet.

Send oss også lenke til stillingsannonsen dersom det er en konkret stilling du søker på.

Hvor raskt får jeg svar fra NITO?

Responstiden vil variere etter hvor stor pågangen på tjenesten er. Dersom du har en søknadsfrist som nærmer seg, sett det opp i emnefeltet, så vil jobbsøkerteamet forsøke å svare deg innen fristens utløp.

Fem tips til hvordan skrive din CV og jobbsøknad

 1. Skreddersy både søknaden og CV-en til hver enkelt stilling du søker på 
  «Alle» vet at søknaden må skrives på nytt for hver gang man søker. Når man har noen års erfaring fra arbeidslivet vil noen arbeids-, ansvarsområder, kurs og datakunnskaper være viktigere å framheve enn andre. – Det spørs hva slags jobb du søker på.

 2. Velg en stilren, enkel mal, uten mange ulike formateringer
  Arbeidsgiver bruker under ett minutt før de bestemmer seg for hvilken bunke CV-en og søknaden din havner i. Forskning viser at arbeidsgivere bruker lenger tid på leservennlige CV-er. Unngå bruk av farger som gir svak skrift ved en evt. svart-hvit utskrift. 

 3. Tenk alltid relevans og informasjonsverdi for en potensiell arbeidsgiver 
  Hva er det de egentlig trenger å vite om deg? De trenger informasjon om din relevante formal- og realkompetanse. Vis at du er motivert, har forutsetningene for å løse arbeidsoppgavene, at du passer inn og forstår hva du går til. Får du dette klart fram gjennom søknad og CV, øker sjansen for at arbeidsgiver ønsker å møte akkurat deg i et intervju.

 4. Vær formell og konkret
  Unngå svada, selvfølgeligheter, klisjeer og utropstegn. Bruk en beskrivende heller enn fortellende skrivestil, og et aktivt heller enn passivt språk. Vær nøytral, unngå humor, ironi og følelsesladde ord og uttrykk.

 5. Send CV og søknad i to separate dokumenter 
  En søknad skal aldri være på mer enn én A4-side. Den skal oppfylle kravene til formelle brev. Generelt anbefaler vi at du forsøker å holde CV-en til to A4-sider. Men for de med lang og variert yrkeserfaring kan det være vanskelig å få dette til uten at viktig og relevant informasjon blir utelatt.


Se NITO Innsikt der rådgiver Maria Middelthon gir deg tips om jobbsøking.