De fleste synes det er vanskelig å skrive en god CV og søknad. Det florerer at tips, råd og maler på nettet om hvordan gjør dette. Det er ingen fasit på hvordan de skal være, men det er viktig at din CV og søknad er oversiktlige og enkle å lese. Leseren skal raskt finne relevant informasjon om deg til stillingen du søker. Derfor er det viktig å skreddersy hver CV og søknad til stillingen du søker.

Få hjelp av NITOs jobbsøkerteam

Send inn din CV og/eller søknad (i Wordformat) gjerne med stillingsutlysningen til stillingen du søker. Du får evaluert og kvalitetssikret utforming, innhold og språk. Vi kan også svare på spørsmål og gi deg råd om din situasjon.

CV mal - ny i arbeidslivet.doc
CV mal - med jobberfaring.doc

Eksempler

CV eksempel - student energi og miljø.doc
CV eksempel - erfaren prosjektleder.doc
eksempel-jobbsoknad-leder-og-prosjektleder.pdf
eksempel-jobbsoknad-byggeleder-prosjetkleder.pdf
eksempel-jobbsoknad-bioingenior-og-nyutdannet.pdf

Responstiden vil variere etter hvor stor pågangen på tjenesten er, men gå ut ifra 5 virkedager. Dersom du har en søknadsfrist som nærmer seg, sett det opp i emnefeltet og send med lenke til stillingsannonsen der søknadsfristen er oppført. Da vil jobbsøkerteamet forsøke å svare deg innen fristens utløp.

Fem tips til hvordan skrive din CV og jobbsøknad

 1. Skreddersy både søknaden og CV-en til hver enkelt stilling du søker på 
  «Alle» vet at søknaden må skrives på nytt for hver gang man søker. Når man har noen års erfaring fra arbeidslivet vil noen arbeids-, ansvarsområder, kurs og datakunnskaper være viktigere å framheve enn andre. – Det spørs hva slags jobb du søker på.

 2. Velg en stilren, enkel mal, uten mange ulike formateringer
  Arbeidsgiver bruker under ett minutt før de bestemmer seg for hvilken bunke CV-en og søknaden din havner i. Forskning viser at arbeidsgivere bruker lenger tid på leservennlige CV-er. Unngå bruk av farger som gir svak skrift ved en evt. svart-hvit utskrift. 

 3. Tenk alltid relevans og informasjonsverdi for en potensiell arbeidsgiver 
  Hva er det de egentlig trenger å vite om deg? De trenger informasjon om din relevante formal- og realkompetanse. Vis at du er motivert, har forutsetningene for å løse arbeidsoppgavene, at du passer inn og forstår hva du går til. Får du dette klart fram gjennom søknad og CV, øker sjansen for at arbeidsgiver ønsker å møte akkurat deg i et intervju.

 4. Vær formell og konkret
  Unngå svada, selvfølgeligheter, klisjeer og utropstegn. Bruk en beskrivende heller enn fortellende skrivestil, og et aktivt heller enn passivt språk. Vær nøytral, unngå humor, ironi og følelsesladde ord og uttrykk.

 5. Send CV og søknad i to separate dokumenter 
  En søknad skal aldri være på mer enn én A4-side. Den skal oppfylle kravene til formelle brev. Generelt anbefaler vi at du forsøker å holde CV-en til to A4-sider. Men for de med lang og variert yrkeserfaring kan det være vanskelig å få dette til uten at viktig og relevant informasjon blir utelatt.