Som studentmedlem har du NITO Studentforsikring inkludert i medlemskapet, forsikringen inneholder Tryg Legehjelp utvidet med psykisk helsehjelp. I tillegg har du mulighet til å velge mellom + MEG (som sikrer ved både arbeidsuførhet og ulykkesskader) eller + MITT (som sikrer innboet ditt).

NITO Studentforsikring - valget er ditt

Velger du +MEG slipper du å levere helseskjema og sikrer deg større økonomisk trygghet om helsen skulle svikte.

Hva er uføreforsikring?

Om du blir skadet, og ikke kan jobbe som før for å tjene penger, får du uføretrygd fra NAV. Men dette beløpet er mye mindre enn lønnen du har i dag.

En uføreforsikring gir deg månedlige utbetalinger som kommer i tillegg til uføretrygden du får fra NAV.

God uføre- og ulykkesforsikring – uten egenerklæring om helse

NITO Studentforsikring +MEG inneholder både en uføreforsikring og en ulykkesforsikring. Uføreforsikringen gir deg en engangserstatning på 5G (593.100 kr) ved minst 50 prosent varig arbeidsuførhet. Med arbeidsuførhet menes at evnen til å utføre inntektsgivende arbeid er varig nedsatt.

Vanligvis må man levere en helseerklæring på en uføreforsikring, da forsikringen dekker sykdom. Har du for eksempel diabetes eller ADHD, sliter med dårlige knær eller rygg vil du kunne risikere å ikke få kjøpt egen uføreforsikring. Men velger du NITO Studentforsikring +MEG slipper du å levere egenerklæring om helse og har en økonomisk trygghet hvis noe skulle ramme deg i framtida.

Vanligste årsaker til uføretrygd

Psykiske lidelser, muskel – og skjelettsykdommer, samt sykdom i nerve – eller sirkulasjonssystemet er de tre vanligste årsakene til uføretrygd.

Psykiske lidelser troner i toppen og er et voksende problem som koster både samfunnsmessig og økonomisk. I følge Folkehelseinstituttet (2015, 2014) står psykiske lidelser for over 1/3 av dagens uføre og koster ca. 70 milliarder kroner årlig.

Ingen tenker på at helsen kan svikte

At man kan bli ufør er ikke noe de fleste studenter tenker mest på. Det ser man i at under halvparten i aldersgruppen 20 til 30 år ikke har uføreforsikring.

Antall unge uføre er økende og i 2015 ble rundt 22.300 uføre, mens i 2022 bikket tallet hele 40.300 personer.

Mange blir uføre som studenter eller nyutdannet, eller før de har startet sin yrkeskarriere. Uten uføreforsikring blir utbetalingen rett over 270.000 kroner i året. Det vil si at uten uføreforsikring må du da leve på tilnærmet minstepensjon.