NITO Studentforsikring inkludert i medlemskapet

Med studentmedlemskap i NITO er du omfattet av NITO Studentforsikring helt til du er ferdig med studiene, enten det er bachelor eller master.

NITO Studentforsikring gir gratis tilgang til legehjelp og online psykisk helsehjelp. I tillegg velger du om du vil forsikre deg selv gjennom +MEG eller tingene dine med +MITT.

NITO Studentforsikring +MEG +MITT
For alle Tryg legehjelp 24/7 med online psykisk helsehjelp logo
Uføre Forsikringssum 5G (kr 557.385)
Ulykke Forsikringssum inntil kr 1.000.000
Ulykke Dagpenger ved sykehusopphold kr 400 per dag
Ulykke Behandlingsutgifter inntil kr 50.000
Innbo Forsikringssum kr 500.000

Tryg Legehjelp med online psykisk helsehjelp:

Studentmedlemmer i NITO får hjelp av sykepleiere og leger 24/7 enten det gjelder fysiske eller psykiske plager, også fra utlandet. Tjenesten er kostnadsfri - spar tid og penger.

MED STUDENTENES SIN UTVIDEDE TRYG LEGEHJELP FÅR DU:

  • Konsultasjon med helsepersonell via telefon og/eller video
  • Resept, sykemelding og henvisning til spesialist
  • Online selvhjelpsprogram ved psykiske utfordringer
  • Oppfølging gjennom prosessen av en kognitiv terapeut
  • Veiledning og eventuelt videre henvisning til offentlig og privat helsetjeneste

Merk at Tryg Legehjelp kun gir resepter, sykemelding og henvisning til spesialist når det vurderes som medisinsk riktig og ikke stilles krav til fysisk konsultasjon.

Jeg velger +MEG

Bli medlem nå

Jeg velger +MITT

Bli medlem nå

Ønsker du å endre forsikring?

Du har mulighet til å endre forsikring en gang i året på min side. Den nye forsikringen vil da tre i kraft ved årsskiftet. 

Endre din forsikring på min side

Flere gode fordeler inkludert

I tillegg til NITO Studentforsikring har du som student flere ekstra gode fordeler inkludert i medlemskapet. 

NITO tilbyr studentmedlemmer gode priser og betingelser på bank- og forsikringstjenester

Bank og forsikring: Se hva du kan spare

Tryg Legehjelp med online psykisk helsehjelp for NITO-studenter

legehjelp student.jpg

NITO-medlemmer får hjelp av sykepleiere og leger, 24 timer i døgnet i Norge og i utlandet. Tjenesten er kostnadsfri.

  • Få resept, korte sykemeldinger og henvisning til spesialist når det ikke stilles krav til fysisk konsultasjon. 
  • Spar tid og penger ved å unngå unødige legebesøk
  • Gjelder for hele familien
  • Digitale selvhjelpsprogrammer med veiledning og oppfølging

Aktiver Tryg legehjelp slik at den er klar til bruk. Merk at Tryg Legehjelp kun gir resepter, sykemelding og henvisning til spesialist når dette er medisinsk riktig.

Aktiver Tryg Legehjelp på Tryg.no

Ring 55179009 og kom i direkte kontakt med godt kvalifisert helsepersonell