De vanligste årsakene til økningen i antall unge uføre er psykiske lidelser, muskel- og skjelettsykdommer, og sykdom i nerve- eller sirkulasjonssystemet. Sørg for at du ikke havner i økonomisk knipe før du er skikkelig i gang med voksenlivet.

NITO Studentforsikring

Inkludert i +MEG

For alle: Tryg legehjelp 24/2 med psykisk helsehjelp JA
Uføre: Forsikringssum 5G (kr 593.100) JA
Ulykke: Forsikringssum inntil kr 1.000000 JA
Ulykke: Dagpenger ved sykehusopphold kr 400 per dag JA
Ulykke: Behandlingsutgifter inntil kr 50.000 JA

Ta framtida på alvor 

Som ung og frisk student forventer man ikke at helsa skal skrante allerede før arbeidslivet er i gang, men dette skjer dessverre oftere og oftere. Er man yrkesaktiv utbetaler NAV maksimalt 66 prosent av lønnen din, men kun opptil 469.000 kroner (66 % av 6G).

For ingeniører med høyere begynnerlønn kan dette bety et drastisk inntektstap – ha dette i bakhodet hvis du velger bort +MEG til fordel for +MITT.  

Erstatning på over 500.000 kr

NITO Studentforsikring +MEG inneholder både en uføreforsikring og en ulykkesforsikring. Uføreforsikringen gir deg en engangserstatning på 5G (506.755 kr) ved minst 50 prosent varig arbeidsuførhet. Med arbeidsuførhet menes at evnen til å utføre inntektsgivende arbeid er varig nedsatt. Ulykkesforsikringen kan gi deg erstatning helt opp til 1 million dersom du får varige mèn som følge av en ulykke. 

NITO Studentforsikring inkludert i medlemskapet

Du slipper egenerklæring  

Vanligvis må man levere en helseerklæring for å få uføreforsikring, da forsikringen gir erstatning ved sykdom. Har du for eksempel diabetes eller ADHD, sliter med dårlige knær eller rygg vil du kunne risikere å ikke få kjøpt egen uføreforsikring. Velger du NITO Studentforsikring +MEG slipper du å levere egenerklæring om helse og har en økonomisk trygghet hvis noe skulle ramme deg i framtida.