De vanligste årsakene til økningen i antall unge uføre er psykiske lidelser, muskel- og skjelettsykdommer, og sykdom i nerve- eller sirkulasjonssystemet. Sørg for at du ikke havner i økonomisk knipe før du er skikkelig i gang med voksenlivet.

Tabell1.jpg

Ta framtida på alvor 

Som ung og frisk student forventer man ikke at helsa skal skrante allerede før arbeidslivet er i gang, men dette skjer dessverre oftere og oftere. Er man yrkesaktiv utbetaler NAV maksimalt 66 prosent av lønnen din, men kun opptil 395.000 kroner. For ingeniører med høyere begynnerlønn kan dette bety et drastisk inntektstap – ha dette i bakhodet hvis du velger bort +MEG til fordel for +MITT.  

Tabell2.jpg

Erstatning på over 500.000 kr

NITO Studentforsikring +MEG inneholder både en uføreforsikring og en ulykkesforsikring. Uføreforsikringen gir deg en engangserstatning på 5G (506.755 kr) ved minst 50 prosent varig arbeidsuførhet. Med arbeidsuførhet menes at evnen til å utføre inntektsgivende arbeid er varig nedsatt. Ulykkesforsikringen kan gi deg erstatning helt opp til 1 million dersom du får varige mèn som følge av en ulykke. 

NITO Studentforsikring inkludert i medlemskapet

Du slipper egenerklæring  

Vanligvis må man levere en helseerklæring for å få uføreforsikring, da forsikringen gir erstatning ved sykdom. Har du for eksempel diabetes eller ADHD, sliter med dårlige knær eller rygg vil du kunne risikere å ikke få kjøpt egen uføreforsikring. Velger du NITO Studentforsikring +MEG slipper du å levere egenerklæring om helse og har en økonomisk trygghet hvis noe skulle ramme deg i framtida.