Hvilke forsikringer bør man ha når du har flyttet ut fra foreldrene dine? I studietida flytter mange hjemmefra for første gang, og det er hovedsakelig to forsikringer du bør ha når du bor for deg selv.

Disse forsikringene må du ha når du flytter hjemmefra:

Innboforsikring: Denne dekker skader, tap og uhell på løsøre i hjemmet. For eksempel om tingene dine blir stjålet, eller ved vann- og brannskader. Melder du flytting i Folkeregisteret, er du ikke lenger dekket av dine foreldres forsikring, og du må sørge for å tegne en innboforsikring.

Reiseforsikring: Om du blir syk eller utsatt for et uhell ute på reise, er dette forsikringen som dekker deg. Denne gjelder som regel utenfor hjemmet, altså på arbeidsplass, studiested og utlandet. Den dekker skader, tap og ulykker. Er du over 21 år er du ikke lenger dekket av dine foreldres reiseforsikring, og må tegne denne selv.

I tillegg kommer andre viktige forsikringer som personforsikring, husforsikring og bilforsikring også inn i bildet, dersom du eier hus eller bil.

1. Innboforsikring – sikre tingene dine

Du bør absolutt ha en innboforsikring. Verdien av alle tingene dine er ofte mye større enn du tror, og som student har du sannsynligvis ikke råd til å kjøpe nye ting selv dersom noe skulle skje.

Med NITO Innboforsikring er tingene dine sikret mot brann, tyveri, naturskade og ikke minst plutselige hendelser i og utenfor hjemmet.

Hvis du beholder din folkeregistrerte adresse hos foreldrene dine, vil innboet ditt i hybelen, leiligheten eller rommet i kollektivet dekkes av innboforsikringen deres. Endrer du din folkeregistrerte adresse, må du kjøpe din egen innboforsikring.

Sjekk NITO Innboforsikring Student

2. Personforsikring – sikre deg selv

Blir du alvorlig syk eller havner i en ulykke i studietida, er verdien av en personforsikring nesten uvurderlig.

Med en uføre- og ulykkesforsikring sikrer du deg mot en ekstra vanskelig økonomisk situasjon dersom du skulle bli skadet eller arbeidsufør allerede før voksenlivet starter.

Studentmedlemmer i NITO har NITO Studentforsikring inkludert i medlemskapet. Du kan velge om du vil forsikre deg selv gjennom +MEG eller tingene dine med +MITT.

Sjekk NITO Studentforsikring

3. Reiseforsikring – sikre deg selv og tingene dine på reise

Alle burde ha en helårs reiseforsikring, særlig studenter som gjerne er mye på farten. Da er du nemlig dekket i hverdagen også.

NITO Reiseforsikring gjelder fra du forlater eiendommen din, enten du skal til og fra skolen, i butikken, på fest, eller på reiser i inn- og utland med inntil 90 dagers varighet. Er du under 36 år får du ekstra lav pris.

Er du under 21 år og har samme folkeregistrerte adresse som foreldrene dine? Sjekk om du er dekket av reiseforsikringen deres.

Sjekk NITO Reiseforsikring

Bli medlem i NITO

Medlemskapet for studenter koster 350 kroner for hele studieperioden, og gir deg mange medlemsfordeler.

Bli medlem nå