Gå til innhold

NITO Advokatforsikring

Få bistand og råd fra advokat til flere av livets kanskje viktigste avtaler. Enten det er små eller store saker, er advokathjelp bare en telefon unna.

Smilende familie lager mat sammen. Foto: Shutterstock

Er du riktig forsikret? Snakk med oss

NITOs forsikringssenter kan ta en gratis gjennomgang av dine forsikringer og gi gode råd for å sikre at du er dekket på beste måte.

 

Ofte stilte spørsmål

Hvorfor trenger jeg en advokatforsikring?

Alle som trenger juridiske råd eller har behov for å sparre med en advokat innenfor privatrettslige formål kan ha nytte av en advokatforsikring.

Hva er de vanligste forholdene man bruker advokat til?

Advokat brukes i alle typer saker, både i konfliktsituasjoner og ved spørsmål eller behov for rådgivning.

Kontrakter av ulike slag, forhold som gjelder bil, klage på varekjøp, konflikter i forhold til arv eller ekteskap og samvær med barn er noen av de områdene hvor det er vanligst å benytte advokat.

Statistikk fra saker kunder har brukt advokatforsikring til hittil, viser at det er familiesaker som dominerer (samlivsavtale, barnefordeling og samlivsbrudd), etterfulgt av arv, kjøp og eiendomsrelaterte saker.

Hva kan jeg bruke advokatene til?

Du får hjelp av Legal24s advokater til en lang rekke juridiske spørsmål eller utfordringer*:

  • Hjelp til å sette opp avtaler og kontrakter (ektepakt, samboeravtale, testament, leieavtale, avtaler med håndverkere du skal leie inn, osv.)
  • Råd fra advokat om hva du bør gjøre, hvor du bør henvende deg og hvilke rettigheter du har
  • Skulle du være i konflikt med en leverandør, nabo eller hva det måtte være, hjelper advokaten deg med å skrive brev til den du er i konflikt med, der de framsetter ditt krav på vegne av deg
  • I tillegg kommer bistand og kostnadsdekning ved rettssaker

*Arbeidsrelaterte spørsmål og saker er unntatt fra forsikringen, da NITO-medlemmene er godt dekket på dette området gjennom egne advokater hos NITO.

Kan jeg få hjelp i arbeidsrettslige saker gjennom forsikringen også?

Nei. Trenger du juridisk bistand i spørsmål om lønns- og arbeidsvilkår, kan du som NITO-medlem ta kontakt med NITO og få bistand fra erfarne advokater.

Hva sparer jeg på å ha Advokatforsikring privatrett, sammenlignet med å gå til en vanlig advokat?

Å bruke advokat privat koster i snitt 2000 kroner for en time, og det blir raskt 15-20 timer hvis det er en sak det tar litt tid å løse.

Da snakker vi fort om over 30.000-40.000 kroner.

Til sammenligning koster 20 timers rådgivning for advokatforsikringen kun fra 1380 til 2148 kroner i året. I tillegg har du nær ubegrenset tilgang til advokat dersom du havner i en rettssak innen de områdene forsikringen dekker.

En stor kostnad ved rettsprosess er egne saksomkostninger. I tillegg kommer motpartens saksomkostninger som du kan komme til å måtte betale dersom du taper saken. Disse omkostningene kommer da i tillegg til det faktum at du taper selve kravet/tvisten. Denne "totalrisikoen" kan uttrykkes som prosessrisiko. Har man advokatforsikring er prosessrisikoen hva angår egne og motpartens saksomkostninger helt eliminert. Advokatforsikringen dekker disse utgiftene og du slipper å ende opp med tapt sak og en regning på ofte mange hundre tusen kroner.

Jeg har rettshjelpsdekning gjennom innboforsikringen min, trenger jeg denne?

Det er riktig at det ligger en enkel retthjelpsdekning i innboforsikringen. Men denne dekker bare ved tvist/konflikt i saker som er tilknyttet boligen og utelater mange av områdene som det er mest vanlig å bruke advokat til (for eksempel kontrakter, testamente, familierett og arv). Slik dekning har også høye egenandeler og en lav øvre grense for dekning av advokatutgifter (hjem/innbo/villaforsikring: Egenandel kan typisk være kr 3000 + 20 % av egne saksomkostninger + risiko for å måtte betale hele eller deler av motpartens saksomkostninger dersom man taper i retten + tak på saksomkostninger kr 100.000).

  • Med Advokatforsikring privatrett kan du fritt bruke selskapets advokater på en rekke områder som er praktisk viktige for deg som privatperson, i inntil 20 timer per år.
  • I tillegg er du dekket for opptil 3 millioner kroner i omkostninger hvis det blir nødvendig å gå til rettssak (i praksis vil dette si tilnærmet ubegrenset dekning av saksomkostninger).
  • Den eneste kostnaden utover forsikringspremien er en egenandel på kr 2000 dersom saken din havner i rettssak.
Hvorfor kjøpe Advokatforsikring privatrett nå som medlemmer har fem timer privatrettslig juridisk bistand i NITOs innboforsikringer?

Ved å tegne advokatforsikring vil du være ytterligere dekket dersom du blir saksøkt eller må saksøke noen innenfor rettsområder som ikke er dekket under ordinær innboforsikring.

I tillegg dekker advokatforsikringen 20 timer til med årlig juridisk rådgivning. Slik sett vil du kunne få hjelp til å for eksempel skrive en samboerkontrakt og senere hjelp til et testament. Du øker med dette timene og antall ganger du kan kontakte advokat for et råd.

Jeg tror ikke jeg kommer til å havne i en konflikt med det første. Da er det vel unødvendig med Advokatforsikring privatrett?

Forsikringen gjelder vel så mye for å forebygge at man kan havne i en konflikt.

Ved å sørge for at du har alle de avtalene og kontraktene som du bør ha, i orden, og å ha en advokat du kan spørre om juridiske saker du kommer borti, kan du føle deg trygg på at du har gjort ditt for å unngå å havne i en konflikt.

Og dersom du skulle ha behov for juridisk hjelp, vil du også ha tryggheten ved å ha en advokat i ryggen som kan hjelpe deg når du måtte ha behov for det.

Denne forsikringen koster mindre for et helt års tilgang til advokat, enn en enkelt advokattime på privatmarkedet.

Er det områder som er unntatt i forsikringen når det gjelder juridisk hjelp?
  • Forsikringen dekker kun private forhold, og ikke spørsmål som gjelder næringsforhold
  • Den dekker heller ikke strafferett, skatterett, kjøp og salg av fast eiendom og kjøp og salg av varer og tjenester som har kostet mindre enn 3000 kroner
  • Injurier og barnevernssaker er heller ikke dekket. Dette er spesielle områder, og generelt dekker forsikringen de fleste typer saker du kan støte på som privatperson.
Hva hvis jeg er midt oppe i en tvist når forsikringen trer i kraft, har jeg krav på hjelp da?

Nei, forsikringen gjelder kun saker som oppstår etter at forsikringen ble tegnet.

Dette er vanlig ved alle typer forsikring.

Forsikringen har en karantenetid på tre måneder. Med dette menes at Advokatforsikring privatrett kun dekker de forhold og/eller opplysninger som rettshjelpbehovet/saken bygger på og som først kom til sikredes kjennskap tidligst tre måneder etter Advokatforsikring privatretts startdato.

Hva gjør jeg hvis de 20 timene juridisk rådgivning per år er brukt opp og saken ikke er løst?

Dersom en sak nærmer seg 20 timer, har saken mest sannsynlig utviklet seg til å bli en tvistesak. Ved tvistesaker er det ingen begrensning i antall timer, kun en liten egenandel på 2000 kroner. Forsikringen dekker videre advokatbistand opp til 3 millioner kroner.

Hva hvis det blir rettssak mellom ektefeller, hvem av de to vil få hjelp da?

Den som er registrert som NITO-medlem. Dersom begge ektefeller er medlem av NITO vil forsikringen dekke begge, men det vil bli oppnevnt en uavhengig advokat til en av partene.

Hva er egenandelen på forsikringen?

Det er ingen egenandel på juridisk/forebyggende rådgivning. Dersom saken din ender i tvist, er det en egenandel på 2000 kroner. Ellers ingen utgifter.

Hvem står bak Advokatforsikring privatrett?

Forsikringen formidles av Tryg Forsikring. Forsikringsselskap er Roland Rechtsschutz-Versicherungs Ag, Niederlassung Norwegen org.nr. 923 417 516. Forsikringsagent og selskapets representant i Norge er Legal Insurance Group AS, org.nr. 995 727 153.

Juridisk rådgivning/advokatbistand leveres av Legal24 Advokatfirma AS org.nr. 998614007

Universitetsgt. 8, pb. 444 Sentrum, N-0103 Oslo. Legal24 anses som LIG sine utpekte advokater.