Hva kan din tillitsvalgte hjelpe deg med?

Vi anbefaler vi at du tar en prat med din tillitsvalgte, før du eventuelt tar kontakt med NITO-advokatene eller sender inn en sak.

Kunnskap om forholdene på arbeidsplassen er et viktig bidrag i din sak, også om den går videre til NITO-advokatene. 

Tillitsvalgte - din nærmeste støttespiller

Finn din tillitsvalgt (innlogging på min side)

Dyktige advokater

NITO advokatene.jpg

En time hos advokat koster mellom 2000 og 3000 kroner. I NITO er du allerede dekket av kontingenten. Aktiv juridisk bistand og rettslige skritt forutsetter minst tre måneders medlemskap før behovet er oppstått (ventetid).

NITOs advokater utgjør et av landets største og mest kompetente arbeidsrettslige miljøer.

Få rådgivning om lønn og arbeidsforhold

Vilkår for juridisk bistand

NITO yter juridisk bistand og veiledning om lønns- og arbeidsvilkår.

Trenger du privatrettslig bistand?

Benytt deg av medlemsfordelen NITO tilbyr i samarbeid med Advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co.

  •  Gratis juridisk førstehjelp / førstegangskonsultasjon. En henvendelse per sak.
  • 20 % rabattert timepris på laveste salærsats dersom du som NITO-medlem ønsker videre bistand i den aktuelle saken.
  • Rabatterte priser gjelder når du som medlem selv dekker advokathonoraret, ikke dersom andre dekker kostnadene (for eksempel motparter, forsikringsselskap eller andre).
  • Alltid tilgang til advokat og responstid fortrinnsvis innen 24 timer.
  • Saker blir håndtert av den i selskapet med spesialkompetanse på rettsområdet.

Ta kontakt på telefon 23085720 eller e-post:

Postadresse: Advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co, Postboks 2624 Solli, 0203 Oslo

NB! Oppgi medlemsnummer og telefonnummer ved henvendelser.

Advokatfirmaet har særlig kompetanse innen arv- og familierett, fast eiendoms rettsforhold, kontrakts- og avtalerett, erstatningsrett, entreprise, selskapsrett og veitrafikk.

Selskapet bistår ikke i spørsmål knyttet til skatt, avgift og utlendingsrett.

Rammet av yrkesskade eller yrkessykdom?

Kontakt med personskadeadvokatene ved Simonsen Vogt Wiig

NITO samarbeider med advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig, som har 40 års erfaring med personskade og spesialkompetanse på yrkesskade og -sykdomssaker, og kan følge opp hele saken.

NITO-advokatene bistår i utgangspunktet ikke i saker knyttet til yrkesskade og -sykdom. Simonsen Vogt Wiig vil ta slike saker. Dersom du har fått yrkesskade eller -sykdom vil vanligvis forsikringsselskapet dekke utgiftene knyttet til saken. Simonsen Vogt Wiig vil uansett gi to timer gratis konsultasjon.  NITO dekker ikke advokatkostnader, uten etter særskilt avtale.

NITOs medlemmer oppfordres derfor til å ta direkte kontakt med følgende advokater:

  • Advokat Øyvind Vidhammer   tlf. 95936154
  • Advokat Cecilie Sethil Stuberg  tlf. 92402526 

NITO samarbeider med Simonsen Vogt Wiig om yrkesskade og -sykdom