SVW liste.jpg
Advokatene Øyvind Vidhammer og Cecilie Sethil Stuberg i Simonsen Vogt Wiig. 

Advokatene gir inntil to timers gratis konsultasjon for å få avklart om tilfellet omfattes av yrkesskadeforsikringsloven, og hva du eventuelt kan kreve erstattet av forsikringsselskapet. De vil så gi en vurdering av om du har en sak som det er hensiktsmessig å gå videre med.

- Vi hjelper deg med alt fra fallskader til yrkessykdom som kommer av eksponering fra arbeid. Det kan være kreftsaker, astma og tinnitus. Ikke vent med å ta kontakt med oss. Det er best at vi kommer inn så tidlig som mulig, slik at vi får saken på rett spor før NAV og forsikringsselskap kommer på banen, sier Øyvind Vidhammer.

- I en førstegangssamtale går vi gjennom hva du har vært utsatt for på jobben, og om hendelsen kan være omfattet av lov om yrkesskadeforsikring. I neste omgang sørger vi for å innhente all relevant dokumentasjon som finnes i saken slik at vi får et godt grunnlag for å fremsette krav overfor forsikringsselskapet, forteller Cecilie Sethil Stuberg.   

Bistand i alle faser

Hvis du har en sak å gå videre med, kan Simonsen Vogt Wiig bistå deg i alle faser av saksbehandlingen, både overfor forsikringsselskapet og NAV.

Hva kan du få hjelp med?

På vegne av deg, kan Simonsen Vogt Wiig:

  • Innhente nødvendig dokumentasjon for å avklare aktuelle rettigheter, fremsette krav, avbryte frister, sikre bevis/dokumentasjon på skadeomfang, økonomisk tap og årsaksspørsmål                     
  • Bistå i den løpende dialogen med forsikringsselskap                     
  • Bistå i valg av medisinsk sakkyndighet for å avklare medisinske spørsmål
  • Beregne, fremsette og forhandle om konkret erstatningskrav
  • Avklare om du også er tilknyttet andre forsikringsdekninger som kommer til anvendelse

- Skal vi komme med en oppfordring er det å gå til legen med en gang du blir skadet. Gå heller en gang for mye enn en gang for lite, slik at du har dokumentasjon på hva som har skjedd, og hvilken skade du er påført, sier Vidhammer.

- Terskelen for å ringe oss skal være lav.  Mange har lurt lenge på om de har en sak, og det kan være godt å få avklart om det er noe vi kan hjelpe til med. Noen ganger har folk rettigheter de ikke er klar over. Ring oss eller send en e-post, så svarer vi så fort vi kan, lover Sethil Stuberg.

Kontakt Simonsen Vogt Wiig

NITO-medlemmer som ønsker bistand fra Simonsen Vogt Wiig kan ta direkte kontakt med følgende advokater:

  • Advokat Øyvind Vidhammer , telefon 95936154
  • Advokat Cecilie Sethil Stuberg , telefon 92402526 

Bistanden er kostnadsfri for NITO-medlemmer

I yrkesskadesaker er det vanligvis forsikringsselskapet som dekker advokatutgifter, og du vil derfor ikke måtte betale for juridisk bistand.

Som NITO-medlem vil du heller ikke måtte betale for juridisk bistand i saker der det viser seg at forsikringsselskapet ikke er ansvarlig.

Rabattert timepris i tvistesaker

I tilfeller der partene ikke blir enige, tilbyr Simonsen Vogt Wiig advokatbistand til 2000 kroner per time (eks. mva).

- Vi har 500 saker løpende på vår avdeling og derfor et bredt erfaringsgrunnlag som vi drar nytte av, sier Vidhammer avslutningsvis. 

Se alle medlemsfordelene i NITO

NITO-medlemmer kan få gratis juridisk bistand fra NITO-advokatene i saker som gjelder lønns og arbeidsvilkår