Vi arrangerer samlinger, kurs og temamøter med et teknologisk fokus, men på en sosial plattform.

Vi har som hensikt å bygge nettverk og broer blant annet til andre faggrupper og teknologer, og fremme yngre teknologers deltakelse i NITO.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller innspill: , og er UNG-medlemmer i komiteen, Christer er leder. 

Leder NITO Ung i Agder  
Telefon: 91374366

Få rabatt på Vitensenteret Sørlandet