Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller innspill:

Faggruppe for bioingeniører 2015-2016

Leder:

Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin, Haukeland universitetssykehus
Olgunn Sivertsen Lid
Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland universitetssykehus
Astrid Ragna Titlestad
Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin (AIT), Haukeland universitetssykehus

Retningslinjer for lokal faggruppe for bioingeniører