Gå til innhold

NITO Hordaland

NITO Hordaland er en av 19 lokalavdelinger i NITO. Avdelingen ledes av lokalt valgte tillitsvalgte og følges opp av ansatte i NITO. Avdelingen etablerer og gir støtte til bedriftsgrupper, arrangerer kurs, temamøter og konferanser.

En viktig oppgave for avdelingen er å følge opp bedriftsgrupper og tillitsvalgte på arbeidsplassene. Er det ikke NITO-gruppe på din arbeidsplass, hjelper vi deg å opprette en. 

Slik danner du bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

4. september 2024, Norge

Microsoft Teams

 

I NITO er det medlemmene som styrer

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt. Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.

Avdelingsstyret i NITO Hordaland

Palfinger Marine Norway AS Avd Bergen
Leder i avdelingen 47243554
Dxc Technology Norge AS Avd Bergen
Nestleder i avd. 91114447
Bergen kommune Plan- og bygningsetaten
Avdelingsstyremedlem 99725706
Helse Bergen HF Haukeland Universitetssykehus
Avdelingsstyremedlem 99449743
Kongsberg Maritime AS Avd Godvik
Avdelingsstyremedlem 95266390
Bergen Engines AS Engines Bergen
Avdelingsstyremedlem 91635453
Fugro Norway AS Avd Bergen
Avdelingsstyremedlem 99323591

Valgkomite NITO Hordaland

Telenor Norge AS Divisjon Technology Avd Bergen
Leder komite/utvalg 48244418
Siemens Energy AS Avd Bergen
Medlem komite/utvalg 97062830
Bergen kommune Bymiljøetaten
Medlem komite/utvalg 90554305
Statens Vegvesen Divisjon Trafikant og Kjøretøy Voss trafikkstasjon
Medlem komite/utvalg 48275486