NITO Pensjonistene er et viktig nettverk for medlemmene som har sluttet i arbeidslivet. Pensjonistutvalget arrangerer bedriftsbesøk, turer og temamøter. Aktivitetene er spesielt rettet mot pensjonister og aldersgruppe 60+, men er åpne for alle våre medlemmer.

Pensjonistutvalg  2020-2021

Leder 

Nestleder: 

 

Medlemmer: Torolf J. Hjelkrem