Gå til innhold

NITO Møre og Romsdal

NITO Møre og Romsdal er en av 19 lokalavdelinger i NITO. Avdelingen ledes av lokalt valgte tillitsvalgte og følges opp av ansatte i NITO. Avdelingen etablerer og gir støtte til bedriftsgrupper, arrangerer kurs, temamøter og konferanser.

Avdelingens kanskje viktigste oppgave er å følge opp bedriftsgrupper og tillitsvalgte på arbeidsplassene. Er det ikke NITO-gruppe på din arbeidsplass, hjelper vi deg å opprette en. 

Slik danner du bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

 

I NITO er det medlemmene som styrer

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt. Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.

Avdelingsstyret NITO Møre og Romsdal. Fra venstre: Laura Lazar, Tore Strøm, Inga Lill Bjølstad, Halvor Aas, Robert Osborg, Evy Kathrin Skjong Bakke, Knut Øystein Ekroll

Avdelingsstyret i NITO Møre og Romsdal

Volda kommune
Leder i avdelingen 99773370
Helse Møre og Romsdal HF Ålesund sjukehus Avdeling for medisinsk biokjemi og blodbank
Nestleder i avd. 99634376
Ielektro AS
Avdelingsstyremedlem 95747370
Infor Norge AS Avd Ålesund
Avdelingsstyremedlem 98683951
Hemit HF Ålesund
Avdelingsstyremedlem 93983106
Jotun A/S Avd Ulsteinvik
Avdelingsstyremedlem 91544965
Aker Solutions AS Avd Kristiansund
Avdelingsstyremedlem 99223344

Valgkomite NITO Møre og Romsdal

Kystverket Ålesund Nørve
Leder komite/utvalg 95753214
Helse Møre og Romsdal HF Ålesund sjukehus Avdeling for medisinsk biokjemi og blodbank
Medlem komite/utvalg 41570968
Hareid kommune
Medlem komite/utvalg 95166642