Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller innspill:

Pensjonistutvalget 2024 - 2025
Leder:
90889416
95237890
">Thomas Helgevold 46652005

NITO PENSJONISTENE OG MEDLEMSFORDELER

Alle NITO medlemmer som har sluttet i det yrkesaktive arbeidsliv registreres i NITOs medlemssystem som pensjonist. NITO Pensjonistene betaler kun 10% av ordinær kontingent, årlig. Medlemmer over 82 år er fritatt for å betale kontingent.