Gå til innhold

NITO Rogaland

NITO Rogaland er en av 19 lokalavdelinger i NITO. Avdelingen ledes av lokalt valgte tillitsvalgte og følges opp av ansatte i NITO. Avdelingen etablerer og gir støtte til bedriftsgrupper, arrangerer kurs, temamøter og konferanser.

Avdelingens kanskje viktigste oppgave er å følge opp bedriftsgrupper og tillitsvalgte på arbeidsplassene. Er det ikke NITO-gruppe på din arbeidsplass, hjelper vi deg å opprette en. 

Slik danner du bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

28. august 2024, Norge

Microsoft Teams

 

I NITO er det medlemmene som styrer

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt. Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.


Fra venstre: Morten Larsen, Sarah Gjerde Myhre, Per Jotun, Karen Faa, Siri Sægrov Eiane, Arnfinn Stensø og Sigve Eikeland

Avdelingsstyret i NITO Rogaland

Gjesdal kommune
Leder i avdelingen 46425774
Helse Stavanger HF Stavanger Universitetssjukehus
Nestleder i avd. 92884764
Aker Solutions AS Avd Jåttåvågsveien Stavanger
Avdelingsstyremedlem 90618458
Stavanger kommune
Avdelingsstyremedlem 99561111
Universitetet i Stavanger
Avdelingsstyremedlem 99710347
Lyse Neo AS
Avdelingsstyremedlem 93488194
Aker Solutions AS Avd Jåttåvågsveien Stavanger
Avdelingsstyremedlem 47257819

Valgkomite NITO Rogaland

Helse Vest IKT AS Avd Stavanger
Leder komite/utvalg 41333916
Stavanger kommune
Medlem komite/utvalg 91649769
Apply AS Avd Stavanger
Medlem komite/utvalg 48299996