NITO Pensjonistene   Telefon
Leder 95293193
Else Hovdahl Medlem  
Ingmar Gunnes Medlem  
Harald Mogård Larsen Medlem  
Guri Fagerbekk Medlem  

NITO Pensjonistene og medlemsfordeler

Selv om man som NITO Pensjonistene bare betaler 10% av medlemskontingenten, har man de samme medlemsfordeler og rettigheter som yrkesaktive medlemmer og deltar i avdelingens ulike aktiviteter. Mange NITO pensjonister bidrar aktivt hver måned til NITOs aktivitet utad og internt.