Gå til innhold

NITO Trøndelag sør

NITO Trøndelag sør er en av 19 lokalavdelinger i NITO. Avdelingen ledes av lokalt valgte tillitsvalgte og følges opp av ansatte i NITO. Avdelingen etablerer og gir støtte til bedriftsgrupper, arrangerer kurs, temamøter og konferanser.

Avdelingens kanskje viktigste oppgave er å følge opp bedriftsgrupper og tillitsvalgte på arbeidsplassene. Er det ikke NITO-gruppe på din arbeidsplass, hjelper vi deg å opprette en. 

Slik danner du bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

 

I NITO er det medlemmene som styrer

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt. Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.

Avdelingsstyret i NITO Trøndelag sør

Resman AS
Leder i avdelingen 97570797
Trondheim kommune
Nestleder i avd. 97015860
St. Olavs Hospital HF Universitetssykehuset i Trondheim
Avdelingsstyremedlem 90738900
Geomatikk AS Avd Trondheim
Avdelingsstyremedlem 95032828
Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet NTNU
Avdelingsstyremedlem 41006639
Melhus kommune
Avdelingsstyremedlem 92098207
Oceaneering Asset Integrity AS Avd Trondheim
Avdelingsstyremedlem 95878016

Valgkomite NITO Trøndelag sør

Norsk Helsenett SF Hovedkontor
Leder komite/utvalg 48025882
Trondheim kommune
Medlem komite/utvalg 48042904
Aker Solutions AS Avd Ranheimsvegen Trondheim
Medlem komite/utvalg 41542726

I tillegg til avdelingsstyret har vi lokale utvalg, fag- og interessegrupper som jobber med ulike oppgaver gjennom året: