Det er mange nye utfordringer som relativt ny i arbeidslivet. Utdannelse skal omsettes til nyttig arbeid. Arbeidskontrakter skal signeres og lønn skal forhandles. Fag er stadig i utvikling.

NITO Ung arrangerer alt fra boligkjøperkurs til lønnsforhandlingskurs via sosiale og faglige arrangementer.

NITO Ung kan hjelpe til med karriere- og jobbutvikling. I tillegg har man som medlem i NITO et stort faglig nettverk, mange interessante arrangementer, og et trygt sikkerhetsnett i bunn.

De fleste arbeidsplassene har NITO-gruppe som hjelper medlemmer direkte på arbeidsplassen. Gjennom NITO Ung bygger man i tillegg nettverket, og får den hjelpen du trenger i arbeidslivet. NITO Ung har et framoverlent sosialt-, teknologisk- og faglig fokus.

Ta kontakt hvis du har tips og/eller tema, eller har lyst å engasjere deg i utvalget.

Ungutvalget, Trøndelag  
Leder
90738900
Nestleder
97133433
Medlem
92826595

NITO Ung i Trøndelag

Treff andre unge ingeniører og teknologer og skap felles nettverk i NITO Trøndelag.