Vi arrangerer samlinger, kurs og temamøter med et teknologisk fokus, men på en sosial plattform. Vi har som hensikt å bygge nettverk og broer blant annet til andre faggrupper og teknologer, og fremme yngre teknologers deltakelse i NITO. 

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller innspill:

 
45812446
92268889
48262425
Avdelingsstyrets kontaktperson
92245768