Gå til innhold

NITO Vestfold

NITO Vestfold er en av 19 lokalavdelinger i NITO. Avdelingen ledes av lokalt valgte tillitsvalgte og følges opp av ansatte i NITO. Avdelingen etablerer og gir støtte til bedriftsgrupper, arrangerer kurs, temamøter og konferanser.

Avdelingens kanskje viktigste oppgave er å følge opp bedriftsgrupper og tillitsvalgte på arbeidsplassene. Er det ikke NITO-gruppe på din arbeidsplass, hjelper vi deg å opprette en. 

Slik danner du bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

 

I NITO er det medlemmene som styrer

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt. Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.


Fra venstre: Jim Hansen, Arne Nymoen, Patrick Gudmundsen,  Lene Korneliussen, Chris Ruud, Siri Gilde Flenstad, Adem Mujaric

Avdelingsstyret i NITO Vestfold

Asplan Viak AS Avd Tønsberg
Leder i avdelingen 92224390
H Henriksen AS
Nestleder i avd. 40609559
Jotun A/S Avd Gimle
Avdelingsstyremedlem 93875694
Sykehuset i Vestfold Tønsberg
Avdelingsstyremedlem 93816555
Baggerød AS
Avdelingsstyremedlem 92245768
Horten kommune
Avdelingsstyremedlem 40624265
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Hovedkontor
Avdelingsstyremedlem 98644395

Valgkomite NITO Vestfold

Baggerød AS
Leder komite/utvalg 92268889
Norautron AS
Medlem komite/utvalg 95051721
Horten kommune
Medlem komite/utvalg 92801483