NITO Pensjonistene   Telefon
  Leder 91827650
  Medlem 92050595
Medlem 93416422
Medlem 92050450

NITO Pensjonistene og medlemsfordeler

Selv om man som NITO Pensjonistene bare betaler 10% av medlemskontingenten, har man de samme medlemsfordeler og rettigheter som yrkesaktive medlemmer og deltar i avdelingens ulike aktiviteter. Mange NITO pensjonister bidrar aktivt hver måned til NITOs aktivitet utad og internt.