Gå til innhold

NITO Oslo og Akershus

NITO Oslo og Akershus er en av 19 lokalavdelinger i NITO. Avdelingen ledes av lokalt valgte tillitsvalgte og følges opp av ansatte i NITO. Avdelingen etablerer og gir støtte til bedriftsgrupper, arrangerer kurs, temamøter og konferanser.

Bedriftsgrupper

Avdelingens kanskje viktigste oppgave er å følge opp bedriftsgrupper og tillitsvalgte på arbeidsplassene. Er det ikke NITO-gruppe på din arbeidsplass, hjelper vi deg å opprette en. 

Slik danner du bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

29. februar 2024, Norge

Microsoft Teams

 

I NITO er det medlemmene som styrer

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt. Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.

Årsmøte NITO Oslo og Akershus 2024 Foto Bjarne Krogstad LQ-16.jpg
Avdelingsstyret i Oslo og Akershus, (fra venstre): Aleksander Nordgarden-Rødner, Ine Marie Oksholen, Signe Marie Holter, Patrick Mostad , Knut Arnesen, Ole Alexander P. Konstad og Thomas Rasmussen.

Avdelingsstyret i NITO Oslo og Akershus

Cisco Systems Norway AS
Leder i avdelingen 91897284
Thales Norway AS Avd Oslo
Nestleder i avd. 92440997
Bane NOR Trafikk og teknologi, Teknisk, Signal
Avdelingsstyremedlem 90165007
Cognite AS
Avdelingsstyremedlem 90875067
Norsk Helsenett SF Oslo
Avdelingsstyremedlem 95207873
Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM)
Avdelingsstyremedlem 40856326
Bærum kommune
Avdelingsstyremedlem 41108708

Valgkomite NITO Oslo og Akershus

Avinor AS Hovedkontoret
Leder komite/utvalg 90745357
Nordre Follo kommune
Medlem komite/utvalg 41452922
Siemens Healthcare AS Avd Oslo
Medlem komite/utvalg 92803442
Forsvarets Forskningsinstitutt Avd Kjeller
Medlem komite/utvalg 91399946