Gå til innhold

NITO Oslo og Akershus

NITO Oslo og Akershus er en av 19 lokalavdelinger i NITO. Avdelingen ledes av lokalt valgte tillitsvalgte og følges opp av ansatte i NITO. Avdelingen etablerer og gir støtte til bedriftsgrupper, arrangerer kurs, temamøter og konferanser.

Bedriftsgrupper

Avdelingens kanskje viktigste oppgave er å følge opp bedriftsgrupper og tillitsvalgte på arbeidsplassene. Er det ikke NITO-gruppe på din arbeidsplass, hjelper vi deg å opprette en. 

Slik danner du bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

 

I NITO er det medlemmene som styrer

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt. Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.

Årsmøte NITO Oslo og Akershus 2024 Foto Bjarne Krogstad LQ-16.jpg
Avdelingsstyret i Oslo og Akershus, (fra venstre): Aleksander Nordgarden-Rødner, Ine Marie Oksholen, Signe Marie Holter, Patrick Mostad, Knut Arnesen, Ole Alexander P. Konstad og Thomas Rasmussen.

Kontaktinformasjon vises kun for medlemmer

Logg deg inn for å se kontaktinformasjon til de tillitsvalgte i avdelingsstyret og valgkommiteen i avdelingen.

Logg inn

I tillegg til avdelingsstyret har vi lokale utvalg, fag- og interessegrupper som jobber med ulike oppgaver gjennom året:

Studentlokallag

Lokale nettverk