Utvalgenes oppgaver er nærmere omtalt i vedtekter for NITOs avdelinger.

 

NITO Privat - ledere lokale/regionale utvalg
Agder 95218027
Buskerud 95188935
Finnmark 90104558
Hedmark 92028248
Hordaland 95266390
Møre og Romsdal 91544965
Nordland 95252840
Nord Rogaland og Sunnhordland 95720187
Trøndelag nord 91310611
Oppland 48215991
Oslo og Akershus 90875067
Rogaland ">Sigve Eikeland 90618458
Sogn og Fjordane 95139404
Trøndelag sør 95878016
Telemark 91562734
Troms 91582182
Vestfold 93875694
Østfold 92080160
NITO Kommune - ledere lokale/regionale utvalg
Agder 98299744
Buskerud 92015406
Finnmark 45854181
Hedmark 95065059
Hordaland 94502048
Møre og Romsdal 99773370
Nord Rogaland og Sunnhordland 41686982
Nordland 90135162
Trøndelag nord 97787545
Oppland 45403444
Oslo og Akershus 41108708
Rogaland 99561111
Sogn og Fjordane 41530130
Trøndelag sør 97015860
Telemark 98210008
Troms 90545454
Vestfold 40624265
Østfold 98211737
NITO Stat - ledere lokale/regionale utvalg
Agder 94507518
Buskerud 91780341
Finnmark 40557360
Hedmark 99708560
Møre og Romsdal 90616550
Nordland 48272520
Nord Rogaland og Sunnhordland 99549432
Trøndelag nord (kontaktperson) 98039608
Oppland 41556056
Oslo og Akershus 91815306
Rogaland 48214970
Sogn og Fjordane 91003036
Trøndelag sør (kontaktperson) 93483983
Telemark   48242134
Troms   99470898
Vestfold 98644395
Østfold 98484548
NITO Spekter - ledere lokale/regionale utvalg
Agder 45608476
Hedmark 91702439
Møre og Romsdal 99634376
Nordland 92293502
Finnmark 45474665
Trøndelag nord 48191909
Oppland 91786748
Oslo og Akershus 90165007
Rogaland 92884764
Sogn og Fjordane 90604535
Trøndelag sør 95081137
Telemark 99257359
Troms 97197007
Vestfold 93816555
Østfold 41363323
NITO Samfunnsbedriftene - ledere lokale/regionale utvalg
Finnmark 48286150
Møre og Romsdal 91780512
Oppland    
Sogn og Fjordane    
Trøndelag sør    

NITOs sentrale tariffutvalg