prat rundt bord Tom Haga.JPG

På NITOs kongress i 2018 bestemte NITO å omstrukturere noen av sine overordnede møteplasser. Fortsatt er kongressen det høyeste organet hvor president og hovedstyre velges og organisasjonen gjør sine vedtak blant annet i ulike politiske saker. Kongress holdes fortsatt hvert tredje år. Mellom kongressene kommer nå landsmøtet, som skal skje hvert år som det ikke er kongress.

Landsmøte en arbeidsarena

Gjennom landsmøtet ønsker NITO at flere tillitsvalgte, ikke bare avdelingsledere, møtes og oppdaterer NITOs politikk. Landsmøtet er en arbeidsarena der politikk møter hverdag, organisasjon møter mål, og tillitsvalgte møter andre tillitsvalgte til framoverlent diskusjon om veien videre.

Det skal rapporteres på økonomi, vedtas overordnet budsjett og kontingentsatser. Landsmøtet skal ta pulsen på samfunnet og er en avsjekk på hvor NITO står i arbeids- og samfunnspolitikken.

Landsmøtet er ikke arena for valg eller endringer av overordnede strategier som kongressen har vedtatt. Landsmøtet velger med andre ord ikke tillitsvalgte eller gjør dyptgripende endringer av organisasjonen, men gir hovedstyret justert retning og innspill om organisasjonen og NITOs politiske standpunkter.