28. november valgte NITO-kongressen nytt hovedstyre. Brynhild Asperud ble gjenvalgt som medlem i NITOs hovedstyre. 

Hva er det beste ved å være NITO-medlem?

NITO er fagforeningen som ivaretar ingeniører og er partipolitisk uavhengig, noe som har stor betydning for meg. Den juridiske avdelingen bistår medlemmene og det er enkelt å ta kontakt og få hjelp. Det er et stort pluss at NITO har mange engasjerte tillitsvalgte ute i bedriftene som bistår dersom man har arbeidsrelaterte spørsmål. 

Hva er dine politiske hjertesaker som du ønsker å jobbe mer med i hovedstyret?

Som leder av NITO Spekter er jeg naturligvis opptatt av medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Helsepolitikk, helse og helsenæring er viktig, og jeg vil jobbe for at NITO får en stemme innenfor disse områdene. Det er viktig at vi jobber strategisk og blir mer synlige ute på arbeidsplassene og blant politikerne.

NITO skal jobbe for å bevare og utvikle den norske arbeidslivmodellen. Hvordan mener du dette skal gjøres slik at den blir et bedre redskap for norsk arbeidsliv og konkurransekraft?

Det er dessverre mange som ikke vet om alle godene man har ved å være fagorganisert og hvorfor trepartssamarbeidet er så viktig. Jeg vil jobbe for at færre står utenfor det organiserte arbeidslivet.

NITO må fortsette trepartssamarbeidet og vise at velferdsgodene ikke kommer av seg selv. Ved å få flere til å organisere seg, kan vi sikre den norske arbeidslivsmodellen og at fagforeningene blir lyttet til i flere saker. 

Hvorfor bør ingeniører og teknologer melde seg inn i NITO?

Som ingeniør eller teknolog er NITO det beste valget. NITO ivaretar utfordringene medlemmene møter på arbeidsplassen. Vi har kompetansen, vi bryr oss og setter ingeniørsaker på dagsorden.

Dette er NITOs nye hovedstyre.

Alt om kongressen (krever innlogging).