28. november valgte NITO-kongressen nytt hovedstyre, president og visepresident for neste periode. 

Hovedstyret består av elleve medlemmer, inkludert president og visepresident. De er valgt for perioden 2021-2024. 

Trond Markussen ble gjenvalgt som president i NITO.

- Jeg er glad for å få fornyet tillit fra NITOs kongress. Våre medlemmer har løsningene som bidrar til verdiskaping og innovasjon hver dag. Dette må synliggjøres, og en viktig jobb for oss er å løfte fram medlemmene våre og deres betydning i arbeidslivet og samfunnet.

Kjetil E. Lein ble gjenvalgt som visepresident. Hovedstyret for øvrig består av Brynhild Asperud, Hanne Marit Henriksen, Harald Bruland, Johanne Størkersen, Kjell Ola Aamodt, Per-Egil Ekroll, Tom Helmer Christoffersen, Glenn-Erik Wold og Kristian Botnen. 

Bli bedre kjent med NITOs hovedstyre

Se også:

Vi må ut av startgropa

NITO-prisen til Harald Eia

- Ingeniørene er sentrale i samfunnsutviklingen

NITOs hederstegn