28. november valgte NITO-kongressen nytt hovedstyre. Glenn-Erik Wold ble valgt som medlem i NITOs hovedstyre. 

Hva er det beste ved å være NITO-medlem?

Det beste er tryggheten. NITO bistår om noe uforutsett skulle skje i arbeidslivet. Som medlem kan man få svar på spørsmål om det man lurer på rundt lønns- og arbeidsvilkår. Man får også utvidet nettverket sitt, og man møter mange dyktige tillitsvalgte og medlemmer ute i bedriftene. 

Hva er dine politiske hjertesaker som du ønsker å jobbe mer med i hovedstyret?

Det skjer stadig endringer i arbeidslivet, og derfor må vi styrke finansieringen av utdanningen og etter- og videreutdanningen i Norge. Jeg ønsker også å fokusere på lønnsoppgjørene og hvordan det gjennomføres. Frontfaget har blitt møtt som et absolutt tak på mange arbeidsplasser, spesielt i helsesektoren.  

NITO skal jobbe for å bevare og utvikle den norske arbeidslivsmodellen. Hvordan mener du dette skal gjøres slik at den blir et bedre redskap for norsk arbeidsliv og konkurransekraft?

NITO er ingeniørenes stemme i arbeidslivet. Jeg vil jobbe for å styrke organisasjonsgraden i samfunnet. Fagorganisasjonene må stå sammen og styrke trepartssamarbeidet. NITO må også jobbe for å være relevante med tanke på nye tilknytningsformer som oppstår i arbeidslivet.

NITOs tillitsvalgte er viktige ambassadører for den norske modellen, og derfor vil jeg satse på tillitsvalgtopplæringen. 

Hvorfor bør ingeniører og teknologer melde seg inn i NITO?

NITO ivaretar ingeniørenes og teknologens rettigheter og interesser i arbeidslivet. Det er kort vei for å få hjelpen man trenger. Medlemsfordelene er mange, og dersom man benytter seg av bank- og forsikringstilbudet, kan man spare mange penger. For studenter er det å bli medlem derfor en ren selvfølge.

Dette er NITOs nye hovedstyre.

Alt om kongressen (krever innlogging).