28. november valgte NITO-kongressen nytt hovedstyre. Hanne Marit Henriksen ble gjenvalgt som medlem i NITOs hovedstyre. 

Hvor jobber du og hva jobber du med?

Jeg jobber som ingeniør (avdeling kjemi og industri) hos SINTEF Norlab, avdeling Mo i Rana. Noen av mine arbeidsoppgaver er å teste råvarer og kategorisere avfall for å finne ut om det kan gjenbrukes eller deponeres. 

Hva er det beste ved å være NITO-medlem?

Det beste er tryggheten og vite at man har en støttespiller i arbeidslivet. Skulle det skje noe uforutsett, står man aldri alene. Trenger man hjelp i et lønnsoppgjør, ansettelsesprosesser eller når det brenner, er alltid NITO der for å hjelpe. 

Hva er dine politiske hjertesaker som du ønsker å jobbe mer med i hovedstyret?

  1. Det skjer store endringer i samfunnet både når det gjelder det digitale skiftet og bærekraftig utvikling. Det er derfor viktig å følge med på utviklingen og ivareta medlemmene som blir påvirket av endringene.
  2. Skole, utdanning og livslang læring er noe jeg brenner for. Jeg vil jobbe for å ta vare på kompetansen vi allerede har i medlemsbedriftene og jobbe for videreutdanning og gode utdanningsmuligheter innen teknologi- og realfag for de unge.
  3. Å ta vare på, forbedre og videreutvikle trepartssamarbeidet er viktig for at NITO skal vokse og bli enda større. 

NITO skal jobbe for å bevare og utvikle den norske arbeidslivsmodellen. Hvordan mener du dette skal gjøres slik at den blir et bedre redskap for norsk arbeidsliv og konkurransekraft?

Den norske modellen er ukjent for mange, og derfor vil jeg være pådriver for at NITO får gjennomslag for at den kommer inn i læringsplanene på grunnskolen, videregående skole og høyere utdanning. Vi må få opp organisasjonsgraden i Norge og fortelle om alle fordelene ved å være organisert.

Hvorfor bør ingeniører og teknologer melde seg inn i NITO?

NITO går foran, vi byr oss og har kunnskapen. Hos oss er alle like mye verdt. Vi legger til rette for nettverksbygging, kompetanseheving og gir trygget i arbeidslivet. Det er store endringer i arbeidslivet, og NITO bistår i omorganiseringer, nedbemanninger, lønnsforhandlinger og jobber for livslang læring. 

Dette er NITOs nye hovedstyre.

Alt om kongressen (krever innlogging).