28. november valgte NITO-kongressen nytt hovedstyre. Harald Bruland ble gjenvalgt som medlem i NITOs hovedstyre. 

Hvor jobber du og hva jobber du med?

Jeg jobber på NTNU som overingeniør i kommunikasjonsavdelingen. Der jobber jeg med de tekniske løsningene som brukes i avdelingen.

Hva er det beste ved å være NITO-medlem?

Jeg vet at NITO stiller opp for meg dersom det er behov for det opp mot arbeidsgiver når det gjelder lønn og avtaler. Dette gir meg en trygghet som arbeidstaker. Som tillitsvalgt setter jeg stor pris på samlingene, kurs og konferanser som NITO arrangerer for medlemmene.

Hva er dine politiske hjertesaker som du ønsker å jobbe mer med i hovedstyret?

Vi må satse på utdanning, næringspolitikk og bærekraftig industri. Det krever god politikk og ingeniører som er i stand til å levere gode løsninger. For å få til dette må vi påvirke politikerne som sitter på Stortinget.

Et eksempel: Det er færre som utdanner seg til jobber i oljeindustrien i dag. Det har vært en stor nedgang i studieplasser og søkere til disse fagene. Dette er utfordrende fordi det vil bli mangel på nyutdannede kandidater som kan ta over etter de som går av med pensjon. Kunnskapen som de unge får på studiene er også viktig for utviklingen av havvind, solenergi til havs, hydrogen og ikke minst lagring av CO₂ i gamle oljefelt.

NITO skal jobbe for å bevare og utvikle den norske arbeidslivsmodellen. Hvordan mener du dette skal gjøres slik at den blir et bedre redskap for norsk arbeidsliv og konkurransekraft?

NITO må kontinuerlig påvirke stortingspolitikerne og regjeringen, samtidig som våre tariffutvalg påvirker arbeidsgiverorganisasjonene. Den norske modellen har mye av æren for at det har gått så bra med Norge og det norske arbeidslivet.

Hvorfor bør ingeniører og teknologer melde seg inn i NITO?

NITO er den beste organisasjonen for ingeniører og teknologer. Som medlem får du trygghet gjennom hele arbeidslivet.

Dette er NITOs nye hovedstyre.

Alt om kongressen (krever innlogging).