28. november valgte NITO-kongressen nytt hovedstyre. Johanne Størkersen ble gjenvalgt som medlem i NITOs hovedstyre. 

26.-28. november går NITOs kongress av stabelen, og et nytt hovedstyre skal velges. 

Johanne Størkersen er innstilt av valgkomiteen til verv i NITOs hovedstyre. 

Hvor jobber du og hva jobber du med?

Jeg jobber som prosjektleder på IT-avdelingen ved Norges arktiske universitet (UiT). 

Hva er det beste ved å være NITO-medlem?

Vi har et godt tillitsvalgtapparat som ivaretar våre rettigheter innen lønn og arbeidsliv.

Som tillitsvalgt møter jeg mange NITO-medlemmer som både inspirerer og motiverer meg. Det er et godt miljø og jeg føler meg hjemme i Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer. 

Hva er dine politiske hjertesaker som du ønsker å jobbe mer med i hovedstyret?

  1. Jeg er opptatt av at våre medlemmer blir ivaretatt, både lønnsmessig og at de har en trygg arbeidsplass. For å ivareta våre medlemmer må vi ha god kontakt med bedriftsgruppene og bistå ved behov. 
  2. Våre medlemmer har viktig kunnskap når det gjelder det grønne skiftet i arbeidslivet. NITO skal være med på å påvirke retning og gi innspill på tema som berører våre medlemmer.
  3. Vi må sikre nødvendig kompetansepåfyll slik at våre medlemmer har relevant kunnskap og fortsatt er attraktive i arbeidslivet. Det må opprettes flere studieplasser innen teknologi- og realfag. Digitaliseringen gjør at vi må sette sikkerhet høyt på agendaen, og derfor er studier innen IKT- sikkerhet viktig. 

NITO skal jobbe for å bevare og utvikle den norske arbeidslivsmodellen. Hvordan mener du dette skal gjøres slik at den blir et bedre redskap for norsk arbeidsliv og konkurransekraft?

Vi må jobbe mer for å styrke den norske arbeidslivsmodellen. De unge er framtida, og vi må nå dem. I dag er det altfor mange som ikke kjenner til trepartssamarbeidet, og jeg mener NITO bør jobbe for å få den norske modellen inn på læreplanene i skolen. Det er også viktig å ha gode relasjoner til både politikere og arbeidslivsorganisasjoner. Gjennom gode relasjoner og samarbeid kan vi sammen utvikle og styrke modellen.

Hvorfor bør ingeniører og teknologer melde seg inn i NITO?

NITO har en tydelig stemme i samfunnet og er en støttespiller for våre medlemmer. Våre tillitsvalgte får god opplæring slik at de er rustet for å ivareta medlemmers rettigheter på arbeidsplassen. Som medlem får du karriereveiledning, gratis juridisk hjelp og gode tilbud på bank og forsikring. 

Dette er NITOs nye hovedstyre.

Alt om kongressen (krever innlogging).