28. november valgte NITO-kongressen nytt hovedstyre. Kjell Ola Aamodt ble gjenvalgt som medlem i NITOs hovedstyre. 

Hvor jobber du og hva jobber du med? 

Jeg jobber i Sør-Odal kommune og mitt fagfelt er vei, vann og avløp.

Hva er det beste ved å være NITO-medlem?

Jeg syns det er veldig betryggende å være i et stort fellesskap og vite at du har en stor organisasjon i ryggen med over 100.000 ingeniører og teknologer. 

Hva er dine politiske hjertesaker som du ønsker å jobbe mer med i hovedstyret?

NITO må bli enda større, og derfor må vi satse på de unge. Vi må rekruttere studentmedlemmer og få dem til å bli med videre i arbeidslivet. 

Det er også viktig å finne ut hvorfor unge medlemmer melder seg ut og tette det hullet. Vi må videreutvikle kurs og arrangementer som studentene synes er interessante, og som kan hjelpe dem videre i karrieren. 

NITO skal jobbe for å bevare og utvikle den norske arbeidslivsmodellen. Hvordan mener du dette skal gjøres slik at den blir et bedre redskap for norsk arbeidsliv og konkurransekraft?

Det skal lønne seg å være organisert, og ikke lønne seg å være gratispassasjer. Derfor er det viktig at fagforeningsfradraget økes, noe som ser ut til å ordne seg med den nye regjeringen. Vi må følge nøye med på om politikerne holder løftet. 

Sterke fagforeninger er viktige for å sikre et godt og trygt arbeidsliv. Samarbeidet mellom arbeidsgiverorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner og politiske myndigheter gir ansatte innflytelse og medvirkning i arbeidslivet. Dette bidrar til at vi har et lavt konfliktnivå generelt i norsk arbeidsliv og gjør oss godt rustet i omstillinger. 

Hvorfor bør ingeniører og teknologer melde seg inn i NITO?

Jo flere ingeniører og teknologer, jo bedre. Samlet er vi sterkere. Det er trygt å ha en stor og sterk fagforening i ryggen. I lønnsforhandlingene er NITO din viktigste støttespiller og du får også andre goder gjennom forsikring- og bankavtalen. 

Dette er NITOs nye hovedstyre.

Alt om kongressen (krever innlogging).