28. november valgte NITO-kongressen nytt hovedstyre. Kjetil Lein ble gjenvalgt som visepresident i NITO. 

Hvor jobber du og hva jobber du med?

Jeg jobber i Kongsvinger kommune som teamleder for trafikk og veidrift, men har bred erfaring fra ulike stillinger innen det kommunaltekniske området.

Hva er det beste ved å være NITO-medlem?

Som medlem har man en støttespiller gjennom hele arbeidslivet. NITO bidrar til å sikre dine rettigheter og fremmer ingeniørenes og teknologenes stemme i samfunnsdebatten.

Hva er dine politiske hjertesaker som du ønsker å jobbe mer med i hovedstyret?

Arbeidsliv og kompetanse er viktigst for NITOs medlemmer, og derfor er det viktig å jobbe med juridisk bistand, tariff, gode ansettelsesvilkår, ansettelsesvern og tilgang til etter- og videreutdanning for å lære hele livet.

NITO skal jobbe for å bevare og utvikle den norske arbeidslivmodellen. Hvordan mener du dette skal gjøres slik at den blir et bedre redskap for norsk arbeidsliv og konkurransekraft?

  1. Det er ikke fagorganisasjonene alene sitt ansvar å sikre kjennskap og forståelse for den norske modellen, derfor er det viktig at NITO jobber målrettet for å få sentrale myndigheter til å anerkjenne verdien av den norske modellen og trepartssamarbeidet.
  2. Jeg vil jobbe for å øke forståelsen for at den norske modellen omfatter alle, og ikke bare LO, NHO og hovedorganisasjonene. Den nye regjeringen har sagt at de ønsker en dobling av fagforeningsfradraget, og vi må følge nøye med på om de følger opp dette løftet. Fagforeningsfradraget bør løftes betydelig.
  3. Den norske modellen må inn på pensum i skolen, på alle nivåer fra grunnskole og opp til universitets- og høgskolenivå. Den norske modellen bør også være pensum på lederutdanninger og lederutviklingskurs. 

Hvorfor bør ingeniører og teknologer melde seg inn i NITO?

NITO bidrar til å sikre trygghet i arbeidslivet. Mange tar arbeidslivets goder for gitt uten å tenke over at fagforeningene jobber for å bedre lønns- og arbeidsvilkårene og hjelpe arbeidstakere som havner i vanskelige situasjoner. Dette har vi erfart og sett i koronapandemien. Vi går foran, vi har kunnskapen og vi bryr oss.

Dette er NITOs nye hovedstyre.

Alt om kongressen (krever innlogging).