Kristian Botnen.jpg
Kristian Botnen ble valgt som medlem i NITOs hovedstyre.

28. november valgte NITO-kongressen nytt hovedstyre. Kristian Botnen ble valgt som medlem i NITOs hovedstyre. 

Hvor jobber du og hva jobber du med?

Jeg er overingeniør i IT-avdelingen på Universitetet i Bergen. Der jobber jeg med IT-drift, med fokus på Mac og Linux-systemer. I tillegg går det med en del tid til vervet som tillitsvalgt.

Hva er det beste ved å være NITO-medlem?

Det må være å vite at jeg som NITO-medlem har de beste tillitsvalgte, og det beste apparatet rundt meg om jeg skulle trenge det. Kunnskapsrike, tilgjengelige og engasjerte, er nøkkelord som beskriver NITO for meg.

Hva er dine politiske hjertesaker som du ønsker å jobbe mer med i hovedstyret?

Alle saker som grenser opp mot lønn og arbeidsvilkår er viktige. Organisasjonsgraden er dalende, noe som vi må snu hver stein for å endre.

Utdanning og kompetanse er et annet viktig felt. Både når det gjelder å utdanne nye ingeniører og teknologer, men også for å oppdatere allerede yrkesaktive med ny og relevant kompetanse.

Først må vi skape interesse og engasjement for realfag og teknologi, så må en ha god nok kvalitet og finansiering av studieløpene. Til sist må man legge til rette for at økonomisk og praktisk læring kan skje, igjennom hele det yrkesaktive livet.

NITO skal jobbe for å bevare og utvikle den norske arbeidslivsmodellen. Hvordan mener du dette skal gjøres slik at den blir et bedre redskap for norsk arbeidsliv og konkurransekraft?

NITO må fortsette arbeidet med å få tariffavtaler for alle. Samordnet lønnsdannelse er viktig for å ta vare på utsatt eksportindustri. Vi må også støtte opp om arbeidslinjen, og jobbe for at alle skal kunne bidra med det de kan.

Et raust og inkluderende arbeidsliv vil være nødvendig for å sysselsette så mange som mulig.

Hvorfor bør ingeniører og teknologer melde seg inn i NITO?

Alle yrkesaktive bør vurdere å fagorganisere seg. For ingeniører og teknologer vil NITO være et naturlig valg om de ønsker en organisasjon som setter ingeniørfaglige tema på dagsorden. I tillegg har NITO de beste tillitsvalgte på plass ute i virksomhetene.

Dette er NITOs nye hovedstyre.

Alt om kongressen (krever innlogging).