28. november valgte NITO-kongressen nytt hovedstyre. Per-Egil Ekroll ble valgt som medlem i NITOs hovedstyre. 

PerEgil_listebilde.jpg

Hvor jobber du og hva jobber du med?

Jeg jobber som prosjektleder i Kraftmontasje og mitt hovedområde er samferdsel. For tiden jobber vi med Nordøyvegen utenfor Ålesund. Vi er hovedentreprenør for elektro og automasjon, og oppdragsgiver er Møre og Romsdal fylkeskommune.

Hva er det beste ved å være NITO-medlem? 

Det er tryggheten NITO gir i arbeidslivet. Man er en del av et større fellesskap. Dersom man havner i en utfordring på jobb, har man et enormt apparat i ryggen som for eksempel kan bistå med juridisk hjelp. 

Hva er dine politiske hjertesaker som du ønsker å jobbe mer med i hovedstyret? 

  1. Samferdsel - dette er min bransje. Jeg ønsker å jobbe for å utvikle sikkerheten på norske veier og at statlige kontrakter i hovedsak skal gå til norske bedrifter. 
  2. Når det gjelder næringsliv ønsker jeg å redusere / stanse utflagging av norske bedrifter og tviholde på kompetansen i landet uten å forringe lønns- og arbeidsvilkårene for norske arbeidere.
  3. Det er viktig å satse på tilrettelagt og god utdanning, slik at vi kan utvikle flere bærekraftige løsninger i framtida. 

NITO skal jobbe for å bevare og utvikle den norske arbeidslivsmodellen. Hvordan mener du dette skal gjøres slik at den blir et bedre redskap for norsk arbeidsliv og konkurransekraft?

Jeg mener NITO bør arbeide for å bevare spisskompetansen i olje- og gassektoren, og samtidig satse på det grønne skiftet. Vi må også sikre at norsk kompetanse og eierskap beholdes i Norge, da vi ser at en større andel av offentlige prosjekter går til utenlandske aktører som opererer med andre forutsetninger enn de norske konkurrentene. 

Hvorfor bør ingeniører og teknologer melde seg inn i NITO? 

Desto flere vi er som står sammen, desto større påvirkningskraft får vi når det gjelder utviklingen av morgendagens arbeidsplass og lønns- og arbeidsvilkår.

Dette er NITOs nye hovedstyre.

Alt om kongressen (krever innlogging).