28. november valgte NITO-kongressen nytt hovedstyre. Tom Helmer Christoffersen ble gjenvalgt som medlem i NITOs hovedstyre. 

Hvor jobber du og hva jobber du med?

Jeg jobber i TechnipFMC (FMC Kongsberg Subsea AS) på Kongsberg. Mitt område er completion management systemer for prosjektoppfølging. TechnipFMC leverer i hovedsak utstyr til olje- og gassindustrien. 

Hva er det beste ved å være NITO-medlem?

NITO er den beste fagforeningen for ingeniører og teknologer. I dagens arbeidsliv er det veldig viktig å være organisert. Som medlem er du en del av et stort nettverk og kan være med på å bedre lønns- og arbeidsvilkårene ute i bedriftene. 

Hva er dine politiske hjertesaker som du ønsker å jobbe mer med i hovedstyret?

Som leder av et sentralt tariffutvalg står lønn og tariff høyt. Den norske modellen må også styrkes fordi den er under press. 

NITO skal jobbe for å bevare og utvikle den norske arbeidslivsmodellen. Hvordan mener du dette skal gjøres slik at den blir et bedre redskap for norsk arbeidsliv og konkurransekraft?

Vi må styrke og bruke tariffavtalene ute i bedriftene, øke antall bedriftsgrupper og jobbe for at alle forstår hvor viktig den norske modellen er i arbeidslivet. Internasjonalt samarbeid er også viktig for å møte utfordringene vi har med økt globalisering og stadig flere virksomheter med internasjonalt eierskap.

Hvorfor bør ingeniører og teknologer melde seg inn i NITO?

NITO har dyktige tillitsvalgte og er en trygghet i arbeidslivet. Vi har et profesjonelt sekretariat og samarbeider godt med andre fagforeninger, hovedsammenslutninger og politiske partier. 

Dette er NITOs nye hovedstyre.

Alt om kongressen (krever innlogging).