28. november valgte NITO-kongressen nytt hovedstyre. Trond Markussen ble gjenvalgt som president i NITO. 

Hvor jobber du og hva jobber du med?

Nå er jeg president i NITO på fulltid, og det har jeg vært siden 2012. Jeg har tidligere jobbet som rådgiver innen kvalitetssikring og har hatt oppdrag innenfor ledelse (Management for Hire). 

Hva er det beste ved å være NITO medlem?

Jeg meldte meg inn i NITO som student og har aldri angret på det. Det beste med jobben er alle de flotte medlemmene og tillitsvalgte jeg får lov til å jobbe sammen med. Jeg vil også trekke fram sekretariatet som gjør en fantastisk jobb. Som president får man utvidet nettverket sitt. Jeg har aldri en kjedelig eller lik dag på jobb. 

Hva er dine politiske hjertesaker som du ønsker å jobbe mer med i hovedstyret?

For meg er det viktig at medlemmene blir hørt og sett. Jeg tror det best kan gjøres ved å opprette dyktige bedriftsgrupper. Det er viktig å gi tillitsvalgte god støtte og opplæring, slik at de blir trygge i den viktige rollen de har overfor medlemmene. 

NITO skal være din støttespiller i arbeidslivet. Lønns- og arbeidsvilkår står øverst på lista over oppgaver vi må være gode på. Ingeniører har også en viktig rolle i arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål, og derfor må vi jobbe med det grønne skiftet og sirkulær økonomi. 

NITO skal jobbe for å bevare og utvikle den norske arbeidslivmodellen. Hvordan mener du dette skal gjøres slik at den blir et bedre redskap for norsk arbeidsliv og konkurransekraft?

Det er et tankekors at ikke alle kjenner til arbeidslivsmodellen som både har vært og er viktig for oss. Modellen må gjøres bedre kjent for de unge, og derfor bli en del av pensum i skolen.

En organisasjonsgrad under 50 prosent er ikke godt nok, og spesielt andelen organiserte under 30 år er for lav. Vi må derfor jobbe mer med å nå unge studenter og arbeidstakere. Vi har engasjerte NITO-medlemmer som gjør en fantastisk jobb ute på campus, og det gjør meg stolt. Denne gruppen er viktig å få med seg videre når de trer inn i arbeidslivet og blir yrkesaktive medlemmer. 

Hvorfor bør ingeniører og teknologer melde seg inn i NITO?

Arbeidslivet er krevende, endringer skjer raskt og til tider er det lite forutsigbart. Da er det viktig å ha gode støttespillere som følger deg gjennom livets ulike faser og utfordringer. NITO er der når du trenger hjelp til lønnssamtalen, når du skal skrive CV og søknad, og kan bistå med juridisk hjelp om du blir oppsagt. Du får også gode tilbud på bank og forsikring. 

I et arbeidsliv som stadig er i endring blir faglig påfyll enda mer viktig framover. NITO er ditt faglige nettverk som både utfordrer og gir deg mulighet til å være ingeniørens stemme innenfor fagområdet du brenner for. Vi jobber for trygghet i arbeidslivet og er din stemme i samfunnsdebatten.

Dette er NITOs nye hovedstyre.

Alt om kongressen (krever innlogging).