Fagstyreleder Rita von der Fehr og representanter fra bioingeniørutdanningen ved OsloMet
Bioingeniørutdanningen ved OsloMet ble tildelt BFI Studiefonds stipend på 750 000 kr. Fra venstre: Kirsten Østbye, Inger-Lise Neslein, Rita von der Fehr og Heidi Andersen. 

Prisen ble utdelt på Lederdagene, som arrangeres 16.-17. oktober i Bergen. Prisen ble tatt imot av førstelektor Inger-Lise Neslein, universitetslektor og emneansvarlig for histopatologi og cytologi ved bachelorutdanningen Kirsten Østbye og Heidi Andersen, som er studieleder for bioingeniørutdanningen ved OsloMet.

- Vi setter stor pris på tilliten BFIs fagstyre og styret i Studiefondet har vist oss ved å gi bioingeniørutdanningen ved OsloMet denne tildelingen, sa Neslein i sin takketale.

- Vi skal gjøre vårt beste for å etablere to attraktive og yrkesrelevante emner innen vårt masterprogram, la hun til.

Bakgrunn for tildelingen

BFIs studiefond utlyste tidligere i år et stipend på 750 000 kr til prosjekter innenfor fagstyrets satsingsområder «Bioingeniører i primærhelsetjenesten» eller «Utdanning». Studiefondets formål er å gi økonomisk støtte til medlemmene slik at de kan drive faglig utvikling som kan bidra til å heve bioingeniørfaget.

Stort behov

- Vi har i flere år sett og ment at det har vært et behov for en formalisert videreutdanning i patologi for bioingeniører, og er svært takknemlige for at dette nå kan realiseres, understreket Neslein.

Det planlegges et emne innen molekylærpatologi og et emne innen makrobeskjæring. Hvert emne blir på 10 studiepoeng, og det skal være mulig å ta emnene enkeltvis, noe som også vil legge til rette for en økning av antall bioingeniører med spesialistgodkjenning.

Flere gode søknader

Leder av BFIs fagstyre, Rita von der Fehr, påpekte at Studiefondet fikk inn flere gode søknader, men at det var flere faktorer som gjorde at OsloMet ble tildelt dette stipendet.

BFIs fagstyreleder Rita von der Fehr
Fagstyreleder BFI Rita von der Fehr

- BFI har lenge arbeidet for, og engasjert seg i videreutdanningstilbud innen patologi. Det veide selvsagt tungt i beslutningen om å tildele stipendet på 750 000 kr til bioingeniørutdanningen ved OsloMet, sa von der Fehr.

Gode videreutdanningsmuligheter avgjørende

Et annet viktig kriterium for tildelingen er at det skisserte utdanningstilbudet vil kunne få betydning for mange bioingeniører og at det vil heve bioingeniørfaget i henhold til Studiefondets formål.

- Det er av avgjørende betydning at vi har gode videreutdanningstilbud. Den medisinske og teknologiske utviklingen gjør at bioingeniørfaget endrer seg raskt, og dette stiller økende krav til kompetanse gjennom hele yrkeslivet.

- Tilbudet innen videreutdanning for bioingeniører bør derfor både utvides og videreutvikles, understreket von der Fehr.

Fagstyrelederen avsluttet med å poengtere at det må gjøres lønnsomt for utdanningsinstitusjonene å satse på videreutdanning rettet mot arbeidslivets behov, og at det må etableres flere utdanningstilbud som bygger på samarbeid mellom utdanningene og praksisfeltet.