Tips oss! 

Det finnes muligheter som ikke er utviklet spesielt for bioingeniører, men som likevel kan føre fram til en master. Mange av dem er ikke tatt med her.

Det finnes sannsynligvis også tilbud som vi ikke vet om. Listen oppdateres derfor kontinuerlig og vi oppfordrer utdanningene til å informere oss fortløpende om endringer og studietilbud som ikke finnes på listen. Send en e-post til

Utdanninger

Felles europeisk utdanning
Høgskulen på Vestlandet
Høgskolen i Innlandet
Oslomet - Storbyuniversitetet
Høgskolen i Østfold
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU)
NTNU Ålesund (tidligere høgskolen i Ålesund)
Universitet i Agder
Universitetet i Oslo

Det er mulig å søke enkeltemneopptak på mange relevante fag for bioingeniører. Her er kun et utvalg. For å se flere, besøk UiOs nettsider.

Universitetet i Bergen
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Danmark

Professionshøjskolen Metropol

Sverige

Lindkopings universitet

Karolinska Institutet

Göteborgs universität

Malmö universität

Veiledningskompetanse

Listen er ikke komplett. Send oss en e-post dersom du har andre aktuelle videreutdanninger eller lenkene ikke fungerer.