Vidar Husa har 38 års erfaring fra brannvesenet, og har vært brannsjef og leder innen brann siden 1990.

Per Fjeldstad var brannsjef i Askim kommune fra 2003 til 2015, i tillegg til Trøgstad fra 2010 til 2015, Hobøl fra 2012-2015, Skiptvet fra 2015 og Spydeberg.   

Indre Østfold Brann og Redning IKS (IØBR) ble stiftet 1. januar 2016 og eies av Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl, Skiptvedt, Trøgstad og Marker kommune. Det ble raskt konflikter i den sammenslåtte virksomheten.

IØBR IKS var hjertebarnet

Fjeldstad og Husa jobbet hardt for å få til et felles brannvesen for Indre Østfold.

- Prosjektet med å få til ett felles brannvesen i Indre Østfold var hjertebarnet vårt. Vidar Husa og jeg satt i den sentrale prosjektgruppen siden 2013. Det var mye som måtte på plass mellom kommunene for å få til et felles brannvesen. Når dette endelig var på plass, så vi fram til å begynne med arbeidet i IKS’et, forteller Fjeldstad.   

Konflikt

Fjeldstad ble konstituert som brannsjef i IØBR, og Husa ble overbrannmester. Ny brannsjef tiltrådte i mars 2016. Fjeldstad tiltrådte som varabrannsjef og leder for forebyggende avdeling. Både Fjeldstad og Husa satt i ledergruppen i IØBR. Ledergruppen besto av tre erfarne ledere og nytilsatt brannsjef.

- Vi gikk inn som henholdsvis varabrannsjef og overbrannmester med åpent sinn. Vi ønsket å samarbeide godt med ny brannsjef. Vi ønsket å få det nye IKS’et opp og stå, sier de. 

I stedet ble det en periode med konflikter, krangling og av og til merkelige hendelser.

– Dette var et nystartet brannvesen med mye å ta fatt på. Vi reagerte på at det ikke var ønskelig å diskutere strategi, mål for virksomheten, budsjett og økonomi, forteller Fjeldstad.

–  Vi kunne sitte i ledermøter og diskutere motorsager og hvem som hadde nøkler til brannstasjonen, i stedet for hvordan vi skulle utvikle brannvesenet, sier Husa.

Det oppsto etter hvert en konflikt mellom ledergruppen og brannsjefen.

Fjeldstad og Husa hevder de var tydelige i sine tilbakemeldinger, og at det til tider ble opphetede diskusjoner mellom brannsjef og ledergruppe.  

- Vi ba flere ganger om en-til-en samtaler, uten at dette ble gjennomført. Vi var bekymret for IKS’et, forteller de.

Bildeitekst1.jpg
– Jeg hadde rett og slett og slett ikke greid å stå i det uten hjelpen, sier NITO-medlem Vidar Husa. Foto: Delta V 

Syndebukker

Situasjonen endte med at øverste leder, brannsjefen, varslet styret i IKS’et via tillitsvalgte i Fagforbundet.

Det resulterte i at styret til IØBR engasjerte en advokat til å granske ledergruppen. Fjeldstad og Husa valgte å være åpne og samarbeide.

– Vi innså ikke alvoret. Vi trodde undersøkelsen skulle forbedre situasjonen, og vi tok for lett på prosessen. Vi burde umiddelbart kontaktet NITO for juridisk bistand, sier Fjeldstad.

Prosessen gikk over flere måneder. Det begynte å gå rykter i virksomheten, og situasjonen utviklet seg til en større belastning for lederne.

Etter dette ble arbeidsmiljøet verre og verre for de to lederne, som sakte men sikkert mistet oppgaver og ansvar, og det gikk utover helse og nattesøvn. Da de fikk resultater og vedtak etter granskningen, skjønte de at de måtte koble inn advokathjelp, og gikk derfor til NITO.

– Angrer på at vi ikke gikk til NITO tidligere

Per Fjeldstad har vært aktivt medlem i NITO i 40 år, mens Vidar Husa meldte seg inn da saken pågikk.

– Da konflikten startet var jeg organisert i Fagforbundet. På et tidspunkt ringte jeg hovedtillitsvalgte i Fagforbundet og delte mine bekymringer. Det var ingen hjelp å få, heller tvert imot. Jeg valgte derfor å melde meg omgående ut av Fagforbundet og inn i NITO, forteller Husa.

Nettopp det ble redningen.

– Begge brannlederne hadde trengt juridisk bistand helt fra starten av prosessen, spesielt når de ble trukket inn som omvarslet i en faktaundersøkelse. De kom uheldig ut fra starten. Det er først og fremst de som granskes, sier Erlend Aarsand, juridisk leder og advokat i NITO. Han tiltrådte som advokat for Fjeldstad og Husa.

– Erlend var fantastisk, og kom inn i bildet på et tidspunkt hvor vi var så kjørt at vi ikke var i stand til å tenke klart. Jeg hadde rett og slett og slett ikke greid å stå i det uten hjelpen jeg fikk, forteller Husa.

– Vi fulgte rådene til Erlend. Vi hadde hyppige møter og mye kontakt på telefon, og vi fikk utrolig god og profesjonell hjelp, legger Fjeldstad til.

Advokathjelpen fra NITO

– Jeg kom inn i bildet da det allerede var gjort et vedtak. Jeg mente det var mye å utsette på saksbehandlingen og prosessen. Min klare oppfatning var at medlemmene hadde en god sak, opplyser Aarsand.

– Jeg tok ut søksmål på vegne av medlemmene. Det ble ett forlik i saken som medlemmene ønsket og var godt fornøyd med, forteller Aarsand. 

Erlend.jpg
– Mange venter for lenge før de ber om juridisk bistand, forteller Erlend Aarsand som er sjef for juridisk seksjon i NITO. Foto: Delta V 

Aarsand opplyser at det er betenkelig med faktaundersøkelser i denne type saker.

Virksomheten skulle heller satt i gang profesjonell konflikthåndtering, og ikke en faktaundersøkelse, ifølge han.– Saken og prosessen var tung å stå i – en enorm belastning for medlemmene. NITOs tillitsvalgt i IØBR gjorde en formidabelt god jobb, understreker Aarsand.

 – Hvis det er snakk om denne type granskninger, så anbefaler jeg at man oppsøker advokat for bistand så tidlig som mulig, sier Aarsand.

Ny jobb

Verken Per Fjeldstad eller Vidar Husa ønsket å fortsette i stillingene i IØBR. Begge fikk snart hver sin nye jobb. Fjeldstad er nå leder for prosjektavdelingen i Trøgstad kommune. Husa ble brigadeleder i Follo brannvesen. De var åpne om situasjonen med de nye arbeidsgiverne.

– Vår sak viser betydningen av medlemskapet i NITO, og vi har vervet nye medlemmer, opplyser de.

– Jeg var skadeskutt et helt år etterpå, og slet da jeg startet i den nye jobben, men det slapp heldigvis etter en stund, forteller Husa.

Ifølge Smaalenenes avis har det nylig vært en ny varslingssak i IØBR. Ifølge avisen resulterte saken i at brannsjefen fikk en korreks av styret.