Yrkesaktivt medlemskap

445,- per md.
5340,- per år

Tillegg BFI-medlemskap for bioingeniører (må også betales ved redusert stilling) 

44,- per md.
528,- per år

Bli medlem

Skattefradrag på hele kontingenten

Ordinær fagforeningskontingent er fradragsberettiget. Fra og med 2023 får du trukket fra hele kontingenten.

Pensjonistkontingent er ikke fradragsberettiget.

NITO innrapporterer fagforeningskontingenten direkte til skattemyndighetene for deg hvis du er registrert med personnummer hos oss.
Rabatt for nyutdannede medlemmer

NITOs studentmedlemmer får automatisk tre år med rabatt etter endt eksamensår:

 • Gratis medlemskap ut eksamensåret.
 • 1. år 75 % rabatt
 • 2. år 50 % rabatt
 • 3. år 25 % rabatt

Nyutdannede NITO-medlemmer får automatisk to år med rabatt etter endt eksamensår:

 • Gratis medlemskap ut eksamensåret.
 • 1. år 25 % rabatt 
 • 2. år 25 % rabatt 
Partnerrabatt for gifte/samboende

NITO gir partnerrabatt på 25 prosent for gifte og samboende NITO-medlemmer.

Begge må ha et yrkesaktivt medlemskap og bo på samme folkeregistrerte adresse.

Les mer om hvordan du får partnerrabatten

Ekstra tilbud for bioingeniører

Medlemskap i Bioingeniørfaglig institutt (BFI) er obligatorisk for autoriserte bioingeniører som arbeider innen medisinsk laboratorievirksomhet, og søker medlemskap i NITO. Disse betaler en ekstrakontingent som gir spesielle medlemsfordeler som du ikke får i andre fagforeninger, blant annet:

 • Det vitenskapelige tidsskriftet Bioingeniøren rett i postkassa
 • Spesialistgodkjenning etter søknad
 • Støtte til videreutdanning og forskning fra Studiefondet
 • Skreddersydde kurs
 • Mulighet til å bli med i fagnettverk

NITO-medlemmer uten autorisasjon som bioingeniør, som arbeider innen samme fagfelt som bioingeniører eller vesentlig arbeider med utdanning av bioingeniører, kan gis medlemskap etter søknad. Studentmedlemmer i NITO kan også være studentmedlemmer i BFI.

Les mer om dine ekstra medlemsfordeler 

Doktorgradsstipendiat

Som doktorgradsstipendiat betaler du kun 25 % kontingent i perioden du tar graden.

Dersom du er tidligere studentmedlem får du i tillegg følgende rabattstige:

 • 1. år: 75% rabatt på 25% kontingent
 • 2. år: 50% rabatt på 25% kontingent
 • 3. år: 25% rabatt på 25% kontingent

Send informasjon om stipendiatstillingen din til

Vi trenger å vite ved hvilket institutt du tar graden og estimert år du avslutter stipendiatstillingen.

Redusert stilling / deltid

Jobber du deltid kan du få redusert kontingent

 • Stillingsprosent 1-50 % = 50 % kontingent
 • Stillingsprosent 51-75 % = 75 % kontingent
 • Stillingsprosent 76-100 % = 100 % kontingent

Endre stillingsprosent på Min side under "arbeidsgiver" for å få riktig kontingentsats

Medlemskap ved utenlandsopphold

Skal du flytte til utlandet i en periode?

Vi tilrettelegger ditt medlemskap om du skal jobbe, studere, reise eller annet. 

 • Er du bosatt utenlands og ansatt i en utenlandsk bedrift, kan du få 50 % redusert kontingent.
 • Er du bosatt utenlands og lønnes gjennom en norsk arbeidsgiver, må du betale full kontingent.
 • Kommer du til å ha en periode uten eller med vesentlig nedsatt lønn, vil vi finne en løsning for deg. 

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt med deg (krever pålogging)

Nordisk gjestemedlemskap

Er du medlem i en av våre søsterorganisasjoner i Norden kan du ved opphold i Norge søke om gjestemedlemskap i NITO. Du betaler kontingent til din organisasjon og har fri kontingent i NITO. Søknad om gjestemedlemskap gjøre gjennom organisasjonen du allerede er medlem av.

Nordisk gjestemedlemskap innvilges for ett år av gangen.

NITO-medlemmer kan søke tilsvarende type medlemskap hos våre søsterorganisasjoner i Norden.

Les mer og søk om nordisk gjestemedlemskap

Dobbeltmedlemskap i Forskerforbundet

NITO-medlemmer som er ansatt ved universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter kan også være medlem i Forskerforbundet. 

Mer om dobbeltmedlemskap i Forskerforbundet

Studentmedlemskap

350,- (hele studieperioden)

Bli studentmedlem

Videreutdanning

Videreutdanningsmedlemskap koster 350,-

Dersom du på grunn av studier har redusert stilling, kan du få redusert medlemskontingent. Tar du videreutdanning ved siden av full jobb, vil det ikke gi redusert kontingent.

NITO tilbyr to typer videreutdanningsmedlemskap:

 1. Studentmedlemskap videreutdanning
  For studier innen ingeniør- og teknologifag. Koster 350 kroner for hele studieperioden.

 2. Etterutdanningsmedlemskap
  For alle typer studier som ikke kategoriseres som ingeniør- eller teknologifag. Koster 350 kroner per år.

For endring av ditt nåværende medlemskap til ett av våre videreutdanningsmedlemskap, kan du kontakte oss på

Pensjonist

Pensjonistmedlemskap koster 534,- per år

Pensjonister betaler kun 10 prosent av yrkesaktiv kontingent. For 2024 vil det si 534 kroner.

Medlemmer over 62 år som ikke er yrkesaktive kan få pensjonistmedlemskap.

Ingen kontingent for pensjonistmedlemmer over 82 år.

Du må selv melde fra når du blir pensjonist:

Endre din status på Min side under "arbeidsgiver"
Uføretrygdet

Uføretrygdet 534,- per år

Uføre under 62 år som ikke er yrkesaktive kan få medlemskap som uføretrygdet.

Bekreft din status i henhold til vedtak fra NAV: 

Har du blitt pensjonist, skal du ta en videreutdanning eller har din yrkessituasjon endret seg?

Husk å gi oss beskjed, slik at vi kan endre til riktig status på ditt medlemskap og sikret at du får de fordelene som gjelder for deg.

Endre status i din arbeidsgiverinformasjon på Min side

KONTINGENTFRITAK

I noen situasjoner får du kontingentfritak:

Arbeidssøkende eller permittert

arbeidsledig eller permittert

Medlemmer som blir arbeidsledige eller mer enn 50 % permittert får kontingentfritak.

Kontingentfritak for arbeidsledige og permitterte innfris for ett kvartal av gangen.

I forkant av hvert nytt kvartal vil du motta en henvendelse fra NITO på SMS eller e-post for oppdatering av arbeidssituasjon og eventuelt videre kontingentfritak.

Delvis permittert

Jobber du mellom 51 og 75 prosent kan du få kontingentnedsettelse.

 • Stillingsprosent 50 % = 50 % kontingent
 • Stillingsprosent 51-75 % = 75 % kontingent
 • Stillingsprosent 76-100 % = 100 % kontingent
Har du blitt permittert, arbeidsledig, endret stillingsprosent eller fått ny arbeidsgiver?

Endre din status på Min side under "arbeidsgiver"
Arbeidsavklaring

Medlemmer som er innvilget 100 prosent arbeidsavklaringspenger (AAP) hos NAV kan få kontingentfritak. Medlemmer på AAP som jobber deltid får redusert kontingent på lik linje med yrkesaktive medlemmer i deltidsstilling. (Se avsnitt om redusert stilling/deltid).

Fyll ut skjema om vedtaksperiode for å få kontingentfritak (krever pålogging)

Dersom vedtaket forlenges må du informere oss om dette ved å sende inn skjemaet på nytt. Etter endt vedtaksperiode vil du motta en ny faktura fra oss. 

Har du AAP og jobber i redusert stilling kan du selv oppdatere dette på Min side

Endre stillingsprosent på Min side under "Arbeidsgiver"
Ulønnet foreldrepermisjon og omsorgspermisjon

Ved foreldrepermisjon/omsorgspermisjon uten lønn kan det søkes om kontingentfritak. Send søknad med bekreftelse fra arbeidsgiver til .

Førstegangstjeneste

Kontingentfritak kan gis ved førstegangstjeneste. Send søknad med dokumentasjon på dagpenger til .