Røsbjørgen er senioringeniør ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk (ISB) ved NTNU og er tilknyttet fagenheten trening, respirasjon og sirkulasjon og CERG (Cardiac Exercise Research Group).

Overrasket over å bli nominert

- Jeg ble overrasket over å bli nominert, og hadde ikke i tankene at jeg skulle vinne prisen som årets bioingeniør 2020, sier hun.

På spørsmål om hvordan det oppleves å få en slik utmerkelse fra eget fagmiljø, svarer Røsbjørgen: - Jeg har jobbet ved NTNU i 15 år, i en forskningsgruppe som har vokst fra å være en liten gjeng på fem, seks stykker, til å bli langt større. Det har vært et eventyr som det har vært artig å være med på.

- Jeg er derfor svært takknemlig for at eget fagmiljø anerkjenner min kompetanse og mitt faglige bidrag, sier hun.

Røsbjørgen er også medlem av rådgivende utvalg for bioingeniører innen forskning, RUFBIF, NITO Bioingeniørfaglig institutt (NITO BFI).

- Jeg brenner for faget. Bioingeniører har mange muligheter faglig, og det vi lærer under utdanningen kan brukes til så mangt, avslutter hun.

Les mer om Ragnhild: Fra rutinelab til hjerneforskning på rotter med alzheimers ved CERG

Om prisen

Fagstyreleder Rita von der FehrPrisen som årets bioingeniør er nyopprettet og deles ut av NITO BFI.

- Den tildeles en bioingeniør som gjennom sin faglighet, formidlingsevne, synlighet eller på andre måter har gått foran som en god ambassadør for bioingeniørfaget, sier fagstyreleder i NITO BFI, Rita von der Fehr (Foto: Annette Larsen).

Prisen skal deles ut årlig, og formålet er å løfte fram enkeltpersoner som kan være faglige forbilder for unge bioingeniører.

Juryens begrunnelse

Ved tildeling av prisen har juryen lagt vekt på kandidatens arbeid med synliggjøring og kompetanse, to viktige satsningsområder for det sittende fagstyre.

- Årets vinner har utmerket seg på mange områder. Ikke minst på sin arbeidsplass der hun har satt bioingeniørene tydelig på kartet, forteller von der Fehr.

- Hun øker sin egen kompetanse kontinuerlig og jobber for at alle bioingeniørene skal ha samme mulighet. Hun har synliggjort bioingeniørenes kompetanse og hva yrkesgruppen kan bidra med på en måte som er blitt lagt merke til, avslutter von der Fehr.

NITO BFI og fagstyret gratulerer Ragnhild Nyhus Røsbjørgen med tittelen årets Bioingeniør 2020. Vinneren mottar en blomst og 5.000 kroner.

Bidrar til å modernisere bioingeniørfaget

Det var hennes sjef, professor Ulrik Wisløff, i forskningsgruppa CERG (Cardiac Exercise Research Group) ved NTNU som nominerte henne som kandidat til prisen.

I nominasjonsteksten trekker han spesielt fram Røsbjørgens faglige dyktighet og arbeidskapasitet, og mener hun har vist at bioingeniører bør inkluderes som sentrale aktører på alle trinn i forskningsprosjekter. Hun har gjennom dette bidratt til å utvikle og modernisere bioingeniørfaget.

Les hele nominasjonen her

Fakta om Ragnhild Røsbjørgen

  • Tidligere arbeidet for avdeling for patologi og medisinsk genetikk St. Olavs hospital (1998-2005)
  • NITO-tillitsvalgt ved St. Olavs hospital (2000-2003)
  • Verneombud, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk ISB, NTNU (2009-2014)
  • Ansattrepresentant for tekniske stillinger i fakultetsstyret ved MH-fakultetet, NTNU (2017-fortsatt)
  • Medlem av rådgivende utvalg for bioingeniører innen forskning, RUFBIF, NITO BFI

Bioingeniørfaglig institutt