Folkehelseinstituttet (FHI) oppdaterte sine retningslinjer for helsepersonell som er gravide 20. mars. FHI anbefaler ut i fra et føre-var-prinsipp, at gravide ikke tar prøver eller behandler personer med mulig Covid-19-sykdom, så langt det lar seg gjøre.

Både Legeforeningen og Jordmorforbundet har kritisert Helsedirektoratet for å ikke inkluderere gravide da de onsdag 25. mars gikk ut og anbefalte at helsepersonell med høy risiko får unntak fra å arbeide med Covid-19-syke pasienter. Nå har Helsedirektoratet snudd og følger FHIs anbefalinger for gravide og ammende.

Oslo universitetssykehus setter i gang tiltak

Anita Tornquist- Vi ble kjent med anbefalingen onsdag 1. april og implementerte endringen fra torsdag 2. april, sier Anita Thornquist (bildet), seksjonsleder for drift ved avdeling for medisinsk biokjemi med Oslo universitetssykehus Rikshospitalet og leder av BFIs rådgivende utvalg for medisinsk biokjemi, hematologi og koagulasjon (RUMBIO).

- Retningslinjene gjelder prøvetaking av pasienter med påvist Covid-19 eller mistanke om, ikke generell prøvetaking, sier hun.

- Vi skjermer ikke gravide for håndtering av blodprøver da vi ikke anser dette som risikabelt arbeid, siden blodprøver for det meste går på en lukket automasjonslinje. Derimot er det satt inn smitteverntiltak når det gjelder andre mer smitteførende prøvematerialer, forteller Thornquist.

Hva arbeidstilsynet sier om å arbeide med farlig biologisk materiale.

Anbefaler ikke sykmelding

FHI anbefaler at helsepersonell som er gravide, og som også har svangerskapskomplikasjoner eller kroniske sykdommer som kan være forbundet med økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, anbefales omplassering til andre arbeidsoppgaver eller hjemmekontor vurdert ut fra individuell risiko.

Sykmelding er ikke anbefalt med mindre omplassering eller tilrettelegging for hjemmekontor ikke er mulig.

FHIs anbefalinger for gravide og ammende

Snart vil det være mulig å måle hvor mange som har gjennomgått koronavirusinfeksjon

Hvordan finner laboratoriet ut om du har koronavirus?

Bioingeniørfaglig institutt