Hovedstyre- og NITO-medlem Hanne Marit Henriksen forteller at hun, sammen med NITO-medlemmene Silje Michaelsen, Eliza Buøy, Ørjan Jamtli og Marianne Johansen ved Sintef Norlab, ønsket å bidra med noe positivt i koronasituasjonen.

Det førte i første omgang til en produksjon på 90 liter vaskesprit til Helgelandssykehuset avd. Rana. Deretter kom det en bestilling til Rana kommune på så mye de kunne produsere. Etter det har bestillingene bare strømmet på. 

Til nå er det snakk om leveringer på til sammen over 200 liter med desinfiseringssprit.

- Så lenge vi har tilgang på råstoffer, et behov og en etterspørsel, vil vi fortsette med dette, sier Henriksen.

Ledelsen tente på ideen med en gang

Sintef Norlab AS utfører laboratorietjenester til blant annet offentlig forvaltning, sjømatnæring, industri, kommuner og andre.

I forbindelse med Sintef Norlabs laboratorietester brukes det rektifisert sprit, som kan bearbeides til desinfiseringssprit, som igjen sykehus og andre helseinstitusjoner kan bruke.

Henriksen forteller at det startet da de leste om mangelen på desinfiseringssprit og at et apotek hadde begynt å produsere dette. Hun og kollegene fikk dermed ideen om å gjøre det samme.

- Helt i starten tok jeg kontakt med Helgelandssykehuset og hørte om de hadde behov. Det hadde de, og det hastet. Med støtte fra ledelsen satte vi i gang og kunne etter kort tid levere 90 liter vaskesprit til Helgelandssykehuset Rana sykehus.

- De ble så utrolig glade. Når det hele er over skulle vi få klemmer i fleng, sier Henriksen.

Ørjan Jamtli, avdelingsingeniør ved kjemi og material ved Sintef Norlab, forteller til Rana Blad at de ønsket å bidra i en vanskelig tid og har prioritert sykehusets behov.

- Det gikk fort å klargjøre vaskespriten, og vi må være med å bidra når vi kan, sier Jamtli.

Flere henvendelser

Etter den store leveransen har ikke henvendelsene latt vente på seg.

- Butikkjeder, store og små bedrifter og privatpersoner har tatt kontakt for å sette inn en bestilling. Men vi gjør dette først og fremst for helsepersonell som står i smitten hver eneste dag.

- Nylig fikk Rana kommune rundt 200 liter med sprit til hånddesinfeksjon. Det betyr at de kan fordele videre til de som trenger det aller mest. SINTEFs avdeling i Glomfjord har også levert til blant andre Meløy kommune, forteller Henriksen.

Handler om fellesskapet

Henriksen er overbevist om at pandemien viser hvor sterk den norske dugnadsånden og fellesskapet er. 

- Det er en selvfølge at vi trår til. Jeg tror alle er enige i at dugnadsånden er et av våre viktigste våpen mot koronaviruset. Takk til alle som bidrar, uansett hvilken måte.