Trond Markussen hvite striper listefoto.jpg

- For NITO er det grunnleggende at heltidsstillinger skal være utgangspunktet, med mindre den enkelte ønsker lavere stillingsprosent. Her ser vi at sykehuset heller vil ansette flere i deltid enn å øke stillingsprosenten til sykepleiere som har ønske om det, uttaler Trond Markussen (bildet), president i NITO.

- Vi trenger mer heltidskultur, ikke minst i sykehusene, fortsetter han.

Sykehuset saksøkte egne sykepleiere

Saken ble sendt til retten. Det skjedde etter at fire spesialsykepleiere stilte krav om fortrinnsrett til en ledig stilling ved nyfødtintensiven ved Sykehuset Østfold i april 2019.

Sykehuset avslo kravet.

Sykepleierne brakte saken inn for Tvisteløsningsnemnda som i fjor ga sykepleierne medhold i at de hadde fortrinnsrett. Ledelsen ved Sykehuset Østfold nekter å rette seg etter vedtaket og har i stedet saksøkt sine egne sykepleiere.

- Sånn skal vi ikke ha det, fremholder NITO-presidenten.

- Dette er helt rimelige krav, og det fremstår som uforståelig at ledelsen ved sykehuset velger å saksøke sine egne ansatte som ikke ønsker annet enn høyere stillingsprosent, når ledelsen selv erkjenner at det er behov ved å ville lyse ut en stilling, avslutter han.

Rettssaken skulle starte 15. september, men tingretten mener ifølge NRK at sykehusdirektøren ikke hadde myndighet til å saksøke sine egne sykepleiere og avviste saken.