- Nå tettes flere hull i reglene om opptjening av innskuddspensjon. Det blir obligatorisk å opptjene pensjon fra første krone. Det kan typisk utgjøre 6384 kroner ekstra i året for NITO-medlemmer, sier Moen.

Andreas Moen 001.jpg
Andreas G. R. Moen, advokat i NITO.

Det er spesielt ansatte med deltidsjobb og arbeidstakere under 20 år som kan juble over endringen.

En typisk innskuddssats for NITO-medlemmer som ikke har pensjon fra første krone, er 5-6 % av lønn over 106.399 kroner (1 G). Pensjon fra første krone vil ved 6 % innskudd på 1 G utgjøre 6384 kroner ekstra opptjening hvert år. Se eksempel nederst i saken.

I tillegg kommer skattefradrag

NITOs advokat påpeker at dette er penger du får inn på pensjonskontoen uten skattefradrag.

Med avkastning som kommer i tillegg, betyr det at jo yngre du er, jo mer verdi får du av det ekstra innskuddet.

- I dag er det sånn at mange arbeidsgivere velger å bare gi pensjon for lønn over 1 G. Nå må alle arbeidsgivere gi pensjon fra første krone. Den nye regjeringen har gått ut med at denne endringen skal komme allerede fra 2022. Det skal vi være fornøyde med, sier Moen.

Tidligere ordning kontra ny

  • Fram til 2021 måtte du jobbe i ett år, vanligvis være over 20 år og jobbe i en stilling på minst 20 %, for å opptjene pensjon. Innskuddspensjonen skulle da være minimum to prosent av lønn mellom 1 og 12 G, mens det var valgfritt å gi pensjon fra første krone.
  • Fra 1. januar 2021 ble kravet om ett års medlemskap fjernet i forbindelse med innføring av egen pensjonskonto, og vi fikk pensjon fra første dag.
  • Nå innføres obligatorisk opptjening fra første krone. I tillegg fjernes også muligheten for å gjøre unntak for ansatte under 20 år og med mindre enn 20 prosent stilling.

Slik kan du gjøre en utregning

Eksempel: En ansatt har lønn på 720.000 kroner, og opptjener pensjon fra 106.399 kroner (1 G), som tilsier at 613.601 kroner er pensjonsgivende inntekt. Dette gir en pensjonsopptjening på 36.816 kroner.

Med de nye reglene med opptjening fra 0 G vil den nye pensjonsgivende inntekten bli 43.200 kroner. Det gir 6384 kroner mer i året i innskuddspensjon.

Pengene innbetales på pensjonskonto uten skattetrekk. Selve pensjonen avhenger av avkastning i aksjemarkedet og hva som trekkes fra i forvaltningskostnader underveis.

Ifølge tall fra Finans Norge for 2020 har 66,8 prosent av pensjonsordningene opptjening fra 1 G. Mens kun 33 prosent opptjener pensjon fra første krone.

- Vi har innført levealdersjustering av folketrygden og AFP som gjør at det blir stadig mindre pensjon jo lengre vi lever. Da er det viktig å styrke tjenestepensjonsordningen for å bidra til et godt pensjonsnivå også for yngre årskull, avslutter Moen.

Se også: 

Privat tjenestepensjon

Pensjon på 1-2-3