Fagorganisasjonene har siden sommeren 2020 meldt om en dyp bekymring for dårlige tider i den maritime sektoren i Norge. Nå er ordrebøkene snart tomme og flere er varslet om oppsigelser.

Stortingsrepresentant Lyngedal lyttet interessert til organisasjonenes innspill. Møtet ble gjennomført digitalt 10. februar 2021.

- Jeg setter veldig stor pris på at fagorganisasjonene samler seg om forslag til tiltak. Jeg støtter kravet om at det må på plass tiltak ganske raskt for at verftene skal overleve. Organisasjonenes forslag tar jeg med meg i behandlingen av meldingen, sa Lyngedal. 

Mer produksjon i Norge

Blant forhold som ble tatt opp i møtet var tiltak for å sikre mer produksjon av skip og maritimt utstyr i Norge. Behovet for mer kunnskap om regelverket knyttet til offentlige anbud var også et tema.

Fagorganisasjonene foreslår blant annet at det opprettes en ekspertgruppe som kan bistå når offentlige oppdrag legges på anbud, slik at man bedre utnytter handlingsrommet i EØS-avtalen for å øke andelen oppdrag i Norge.

Trond-Markussen-droneseminar liste.jpg- Jeg håper og tror Lyngedal tar med seg våre innspill i arbeidet med stortingsmeldingen om den maritime næringen. Den tar for seg framtidas næring, og gjør vi ikke noe med krisen de nå står i, finnes det ingen maritim sektor i framtida, sier Trond Markussen (bildet), president i NITO.

Markussen representerte NITO sammen med konserntillitsvalgt i Kongsberg Maritime Eddy Nynes. 

NITO i møte med SV

NITO hadde 12. februar et eget møte med stortingsrepresentant fra SV Torgeir Knag-Fylkesnes med innspill til arbeidet med den maritime meldingen.

-Det er ingen tvil om at ambisjonsnivået for maritim teknologi er alt for lavt. Vi er i andre gir! Derfor er det veldig positivt at NITO krever en større satsing. Her må hele feltet øke ambisjonsnivået i alt fra offentlige innkjøp, eksportordninger og elektrifisering av kysten, sa Fylkesnes.

Venter på svar fra næringsministeren

NITO og de andre organisasjonene har også bedt om et møte med næringsminister Iselin Nybø. Foreløpig har departementet ikke svart.

Samarbeidet består av Negotia, Tekna, Lederne, Fellesforbundet, FLT og NITO.

Krise i maritim industri: Nå må politikerne våkne

Statsbudsjettet 2021: - NITO frykter masseoppsigelser

Brev til næringsministeren