Det forteller byggingeniørstudenten Viktor Solfjell, som studerer anleggsfag i Narvik. Da han kun fikk utbetalt en brøkdel av det han mente å ha krav på etter utført sommerjobb, tok han i første omgang kontakt med arbeidsgiver for å høre hvorfor han hadde fått så lite. 

- Etter å ha levert timelister hadde jeg regnet meg fram til at jeg hadde tjent rundt 20.000 kroner, men så fikk jeg bare utbetalt 3540 kroner. Jeg spurte derfor arbeidsgiver om hvorfor jeg hadde fått så lite, og fikk beskjed om at de skulle se på saken. Etter det hørte jeg ikke noe mer, forteller Viktor. 

Helt siden han begynte å studere har han vært medlem i NITO, som har et av landets største og mest kompetente arbeidsrettslige miljøer. Han bestemte seg derfor for å kontakte NITO-advokatene for å høre hva de tenkte om saken. 

NITO tok pant i bilene til arbeidsgiver

Viktor ble raskt satt i kontakt med NITO-advokat Glen Starr, som jobber med arbeidsrett for NITOs medlemmer. Etter å ha mailet litt fram og tilbake med hverandre og diskutert saken, endte det med at Starr tok kontakt med arbeidsgiver på vegne av Viktor.  

- Viktor tok kontakt med oss da han opplevde at han var urettferdig behandlet. Han sendte over timelister så jeg fikk sett nærmere på saken og beregnet lønnen han hadde krav på, inkludert overtidsbetaling og renter for sen betaling. Beløpet jeg kom fram til var betydelig høyere enn det Viktor trodde han hadde krav på, forteller Starr. 

Med utgangspunkt i det nye beløpet sendte Starr et brev til arbeidsgiver og ba om deres syn på saken, og sendte samtidig et påkrav på Viktors vegne. 

 - Da påkravet ikke ble besvart sendte jeg varsel om tvangsinndrivelse. Da heller ikke det ble besvart, kunnet vi starte tvangsinndrivelsesprosessen, forklarer han.

Neste steg i tvangsinndrivelsen er å begjære utleggsforretning, som håndteres av namsmannen. 

-  Denne prosessen tok uvanlig lang tid på grunn av covid-19, men etter en purring fikk vi medhold fra namsmannen. Deretter tok vi pant i fire av arbeidsgiverens biler og var i posisjon til å tvinge dem solgt for å dekke lønnskravet til Viktor.

Lønnsutbetalingen ble mangedoblet 

Etter at NITO tok pant i bilene ringte arbeidsgiver og kroner 42.500 ble overført sent på høsten i 2020, som er hele tolv ganger så mye som han opprinnelig fikk utbetalt. Sommerjobben ble utført sommeren 2019, så med hensyn til regler om overtid og renter fikk Viktor utbetalt betydelig mer penger enn han hadde håpet på.

- Studentmedlemskapet i NITO viste seg å være svært gunstig for Viktor, poengterer Starr.

Studentmedlemskapet i NITO koster 350 kroner for hele utdannelsesløpet

 - Det er trist at man har unge, optimistiske mennesker som stolt og fornøyd tar sin første jobb, og så ender det hele med å bli en negativ opplevelse for dem. Det skjer altfor ofte at de ansatte bare lar saken ligge fordi de ikke vet rettighetene de har. Er du i tvil, ta kontakt med fagforeningen din. 

Advokatens beste tips for å unngå slike tvister er å være proaktiv og gå i dialog med arbeidsgiver. 

- Prosessen med arbeidsgiver i dette tilfelle tok tid, men de gjorde opp kravet, som er positivt. De fleste er ryddige, men noen trenger en dult i riktig retning, understreker han.

Overrepresentasjon av unge arbeidstakere

Glen forteller at der man har manglende informasjon om sine rettigheter så forblir ofte uretten.

- Jeg ser en særlig overrepresentasjon overfor unge, gjerne helt ferske, som ikke har opparbeidet seg erfaring i arbeidslivet. De er ofte ikke så kjent med reaksjonsmulighetene sine dersom arbeidsgiver opptrer på en uheldig måte.

Han oppfordrer de som føler seg urettferdig behandlet om å ta kontakt med noen de stoler på, for eksempel foreldre, en god kollega, tillitsvalgte eller egen fagforening. 

- Ellers vil det være smart å være litt proaktiv og gjøre seg kjent med hvilke rettigheter man har, eller hvem man kan dra til for å finne ut av det. 

NITOs advokater kan se igjennom arbeidsavtalen din gratis for å sikre at dine rettigheter blir ivaretatt.

- Da vil vi kunne ta tak i framtidige utfordringer og fjerne «advokatmat» i form av uklare formuleringer, samt sikre deg en best mulig kvalitativ arbeidsavtale, avslutter han.

Har du spørsmål?

Send inn sak

Du får svar fra NITOs eksperter på på lønn og arbeidsliv. Det er gratis for deg som er medlem.